تیتر سه سرویس

 • نظام نامه گروه های تخصصی

  نظام نامه گروه های تخصصی

  جهت مشاهده و دریافت نظام نامه گروه های تخصصی فایل زیر را دانلود نمایید.

 • مباحث بیست و دو گانه مقررات ملّی ساختمان

  مباحث بیست و دو گانه مقررات ملّی ساختمان

  مباحث بیست و دو گانه مقررات ملّی ساختمان ایران بانضمام آخرین سال تصویب مباحث به شرح جدول ذیل در سایت دفتر امور مقررا ملی ساختمان می باشد.

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای‌ مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که ‌در جهت‌ رسیدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در این‌ قانون‌ تـدوین‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ می‌شود.

 • نظام نامه انضباطی

  نظام نامه انضباطی

  نظام نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به شرح ذیل می باشد.

اطلاعیه‌های مهم

آخرین اخبار