اطلاعات بیمه عمر و حوادث گروهی

اطلاعات بیمه عمر و حوادث گروهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به شرح ذیل می باشد.

نام بیمه: بیمه عمر و حوادث گروهی

طرفین قرارداد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و شرکت بیمه میهن

مدت قرارداد: از ساعت24 مورخ 19/04/1400 لغایت ساعت 24 مورخ 19/04/1401

شمولیت:

عبارتند از کلیه اعضا (مهندسین و کاردان ها )و کارکنان شاغل بیمه گذار (مشروط بر اینکه تمام وقت در استخدام بیمه گزار باشند) که مشخصات آنان در شروع قرارداد و یا در طول مدت اعتبار آن ( جهت مستخدمین جدید ) توسط بیمه گزار معرفی و به تأیید بیمه گر رسیده باشد .

موضوع بیمه:

عبارتست از پوشش  بیمه عمر ساده زمانی ( فوت به هرعلت ) و بیمه حادثه ( فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه مشمول بیمه) در طول 24 ساعت شبانه روز طبق شرایط مقرر در این قرارداد .

نکات مهم:

-حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر جهت تأمین پوشش بیمه عمر تا 70 سال و خطرات مشمول بیمه حوادث 75 سال تمام خواهد بود

- حادثه موضوع این قرارداد عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به نقص عضو و ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد .

- نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و قطعی عبارتست از قطع ، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد

در صورتیکه بیمه شده ای قبل از شروع پوشش بیمه ای دچار نقص عضو جزئی و یا نقص عضو و از کار افتادگی کلی و دائم باشد و در طول مدت بیمه بر اثر حادثه دچار نقص از همان عضو گردد در مورد نقص عضو جزئی بیمه گر نسبت به مابه التفاوت نقص عضو بوجود آمده اخیر متعهد است و در مورد نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی تعهدی نخواهد داشت ..

- غرامت بیمه عمر زمانی (فوت به هرعلت)، جهت هر یک از بیمه­شدگان در طول مدت قرارداد مبلغ 150 میلیون ریال.

- غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه­شدگان درطول مدت قرارداد، مبلغ 150 میلیون ریال.

- غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی کلی و دائم در اثرحوادث مشمول بیمه در طول مدت قرارداد، مبلغ 300 میلیون ریال.

- غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی و دائم در اثرحوادث مشمول بیمه در طول مدت قرارداد، نسبتی از مبلغ 200 میلیون ریال.

فرایند اعلام حادثه  و نحوه بررسی آن :

-مطلع شدن سازمان در خصوص فوت و یا حادثه رخ داده برای عضو سازمان به واسطه  اطلاع رسانی خانواده،همکاران و .... به طرق مختلف.

- اعلام اولیه به صورت کتبی توسط سازمان به شرکت بیمه در خصوص فوت و یا حادثه پیش آمده برای مشمولین توسط سازمان

- جمع آوری مدارک درخواستی در مفاد قرارداد از خانواده عضو متوفی و با حادثه دیده و ارسال آن به انضمام فرم تکمیل شده اعلام حادثه

کد خبر 654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =