اطلاعیه در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری مجریان ذیصلاح

اطلاعیه در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری مجریان ذیصلاح به شرح زیر است.

در راستای ارائه خدمات سازمان به صورت الکترونیکی و غیرحضوری پیرو مصوبه هیئت مدیره از روز سه شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳، امور مربوط به ثبت و خروج کار قراردادهای اجرا نیز به صورت غیرحضوری و الکترونیکی به شرحی که در زیر به آن اشاره گردیده است انجام می شود.

۱- ثبت قراردادهای اجرا: نیاز است مجریان حقیقی و حقوقی پس از انجام فرآیند کنترل مضاعف نقشه ها مدارک مربوطه از جمله قرارداد منعقده( که می بایست از قراردادهای همسان سازمان استفاده شود) فرم تکمیل شده شماره ۱ با عنوان معرفی مجری، فرم تکمیل شده شماره ۲ با عنوان معرفی سرپرست کارگاه به همراه قرارداد سرپرست کارگاه با مجری( شرکت های حقوقی) را از طریق سامانه نماسان قسمت مکاتبات به سازمان ارسال نمایند.

لازم به ذکر است نیاز است پس از ارسال مدارک توسط مجری مالک نیز به جهت احراز هویت و تکمیل فرآیند به واحد نظارت سازمان مراجعه نمایند.

۲- درخواست خروج کار توسط مجری: نیاز است مجریان حقیقی و حقوقی مدارک لازم از جمله فرم شماره ۳   با عنوان درخواست خروج کار، فرم شماره ۴  با عنوان صورتجلسه تحویل و صفحه شماره ۱، صفحه شماره ۹ و صفحه شماره ۱۰ دفترچه مشخصات ساختمان را پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایند. پس از بررسی مدارک مذکور در صورت عدم وجود نقص در اطلاعات درج شده پروژه مربوطه از تعداد کار همزمان خارج و در غیر این صورت مدارک جهت رفع نقص عودت می گردد.

۳-درخواست ثبت کار دوم(مختص مجریان حقیقی): در این راستا نیاز است مدارک لازم از جمله فرم شماره ۵ با عنوان ثبت کار دوم و فرم شماره ۲ با عنوان معرفی سرپرست کارگاه در سامانه بارگذاری و به سازمان ارسال می گردد.

کد خبر 1406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =