آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان (نوبت اول)

به استناد ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۵۲ تا ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، جلسه مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم(نوبت اول) در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده زیر تشکیل می‌گردد؛ بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود تا در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:
۱)    ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱ 
۲)    ارائه گزارش بازرسان سازمان بابت سال ۱۴۰۱
۳)    بررسی و تصویب ترازنامه سال ۱۴۰۱
۴)    بررسی و تصویب حق عضویت و ورودیه اشخاص حقیقی و حقوقی
۵)    بررسی و تصویب حق الزحمه اعضای هیئت مدیره(رییس، خزانه دار و سایر اعضای هیئت مدیره)، اعضای شورای انتظامی و پاداش بازرسان
۶)    بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ و تباصر آن از جمله منابع درآمدی سازمان موضوع بند د و ه ماده ۹ و ماده ۳۷ قانون و نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۷)    نظرخواهی و در صورت لزوم تصمیم گیری پیرامون پیشنهادهای هیئت مدیره در خصوص موضوعات حرفه ای و مهندسی
زمان: شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
مکان: ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم واقع در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس 
توضیح مهم:
 بر اساس اصلاحی ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضای سازمان با عضویت معتبر رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول اکثریت،
مجمع عمومی نوبت دوم روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
در محل مجموعه ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت یافته و برگزار خواهد شد.
در صورت ارائه وکالتنامه(حداکثر از ۲ نفر)، وکالتنامه ارائه شده می بایست مطابق متن مندرج در سایت سازمان تکمیل و حداقل ۲۴ ساعت قبل از روز برگزاری مجمع عمومی به پیوست کارت عضویت موکل در دبیرخانه سازمان استان ثبت و در روز مجمع ارائه گردد. 
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
 

گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال ۱۴۰۱

ترازنامه، صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال ۱۴۰۱

گزارش حسابرس مستقل و رسمی بازرسان سازمان سال ۱۴۰۱

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

اطلاعات تکمیلی و تباصر بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

فرم وکالت مجمع عمومی

کد خبر 1339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =