تمدید مهلت زمان شرکت در دوره های آموزشی آزمون های ورود به حرفه برای قبولی های مشروط

مهلت شرکت در دوره‌های آموزشی مشمولین کسری نمره آزمون نظام مهندسی ساختمان به مدت حداکثر ۳ سال از زمان برگزاری آزمون تمدید می‌گردد.

پیرو ابلاغ دستورالعمل‌های دوره‌های آموزشی برای شرکت کنندگان مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان که دارای نمرات ۴۸ و ۴۹ می‌باشند و قبولی در آزمون پایان دوره بدین وسیله در جهت مساعدت با مشمولین دستورالعمل‌های مذکور با تمدید مهلت شرکت در دوره‌های آموزشی هر آزمون حداکثر تا پایان زمان اعتبار همان آزمون یعنی ۳ سال از زمان برگزاری آزمون موافقت می‌گردد.

تمدید مهلت زمان شرکت در دوره های آموزشی آزمون های ورود به حرفه برای قبولی های مشروط

کد خبر 1450