اطلاعیه در خصوص خدمات مجریان ذیصلاح و تفاهمنامه سازمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

تفاهمنامه سازمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و نیز اطلاعیه در خصوص خدمات مجریان ذیصلاح به شرح ذیل می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان تفاهمنامه ای امضا کرد.

این تفاهمنامه با عنایت به ماده یک و دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور تنظیم گردید و هدف از انعقاد این تفاهم نامه ارتقای عملکرد مجریان ذیصلاح استان و در راستای استفاده از ظرفیت های مربوط به تشکل های حرفه ای و مهندسی در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده در ماده ۲ قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد. 

متن کامل این تفاهمنامه از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

تفاهمنامه سازمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

  اطلاعیه در خصوص خدمات مجریان ذیصلاح (تا پایان مرحله دیوار چینی)

با عنایت به طرح موضوع تحلیل گزارش کارشناسی تعرفه مجریان ذیصلاح در استان، پیشنهادی کارشناسان خبره و ارزیابی گزارش های ارائه شده در این خصوص، کارشناسی انجام شده به عنوان حداقل تعرفه منطقی به منظور ارائه خدمات واقعی در حوزه اجرا به شرح زیر جمع بندی گردید.

تفاهمانه سازمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

* برآورد کارشناسی حق الزحمه مجری تا پایان نبشی کشی و دیوار چینی است.

* مبالغ قراردادهای ثبت شده با حداقل قیمت این جدول، به عنوان کارکرد ناخالص به اطلاع اداره کل امور مالیاتی استان خواهد رسید.

* مبنای تعیین گروه ساختمانی بین زیربنا و تعداد طبقات، گروه بالاتر خواهد بود.

* به ازای هر طبقه منفی، مبالغ کارشناسی جدول ۵% افزایش می یابد.

* در صورت نیاز به تخریب بنای قدیمی یا وجود سازه نگهبان، حق الزحمه مازاد به صورت توافقی بین کارفرما و مجری خواهد بود.

* در صورتی که اسکلت فلزی باشد، مبالغ جدول تا ۱۰%  امکان کاهش دارد.

* در صورتی که سقفهای وافل یا دال مورد استفاده قرار گیرد، مبالغ جدول تا ۱۰% امکان افزایش دارد.

* حداقل مدت زمان قرارداد در کارهای متعارف به ازای اجرای هر سقف ۳۰ روز به علاوه ۳۰ روز برای تجهیز کارگاه و فنداسیون پیشنهاد می گردد. در صورتی که هر یک از گزینه های زیرزمین، تخریب، سازه نگهبان یا سقفهای غیر از تیرچه بلوک وجود داشته باشد، با توافق طرفین به مدت قرارداد افزوده می شود.

این مصوبه و جمع بندی، تعیین تعرفه توسط سازمان تلقی نگردیده، لکن با توجه به کارشناسی انجام شده در ارزیابی ها و کنترل مضاعف ملاک عمل خواهد بود.

با عنایت به مصوبه جلسه قبل حداقل تعرفه منطقی در اجرای کامل ساختمان به منظور ارائه خدمات واقعی در حوزه اجرا به شرح زیر جمع بندی گردید:

  اطلاعیه در خصوص خدمات مجریان ذیصلاح (تا پایان کار)

موضوع حداقل تعرفه پیشنهادی کارشناسی شده اجرای کامل ساختمان توسط مجری ذیصلاح برای گروه های ساختمانی مختلف به ازای هر مترمربع به ریال پس از بررسی های صورت گرفته به شرح ذیل جمع بندی و اعلام می گردد.

  اطلاعیه در خصوص خدمات مجریان ذیصلاح و تفاهمنامه سازمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

* برآورد کارشناسی حق الزحمه مجری برای کل ساختمان است.

* مبالغ قراردادها با حداقل قیمت، به عنوان کارکرد ناخالص به امور مالیاتی اعلام می گردد.

* مبنای تعیین گروه ساختمانی بین زیربنا و تعداد طبقات، گروه بالاتر خواهد بود.

* در صورت نیاز به تخریب یا سازه نگهبان، حق الزحمه توافق کارفرما و مجری خواهد بود.

* مدت زمان قرارداد بر اساس توافق کارفرما و مجری خواهد بود.

این مصوبه و جمع بندی، تعیین تعرفه توسط سازمان تلقی نگردیده، لکن با توجه به کارشناسی انجام شده در ارزیابی ها و کنترل مضاعف ملاک عمل خواهد بود.

کد خبر 824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =