آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم(نوبت اول)

به استناد ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۵۲ تا ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، جلسه مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم (نوبت اول) در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده زیر تشکیل می‌گردد؛ بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود تا در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

۱) انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سازمان

۲) ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هیئت مدیره

۳) ارائه گزارش بازرسان

۴) بررسی و تصویب ترازنامه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

۵) بررسی و تصویب حق عضویت و ورودیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۶) بررسی و تصویب حق الزحمه اعضای شورای انتظامی، اعضای هیئت مدیره(رییس، خزانه دار و سایر اعضای هیئت مدیره) و پاداش بازرسان

۷) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تباصر آن از جمله منابع درآمدی سازمان موضوع بند د و ه ماده ۹ و ماده ۳۷ قانون

زمان: یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸

مکان: پردیسان، تقاطع بلوار امام علی علیه السلام و بلوار آزادی، بلوار ۲۲ بهمن، مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس، سالن شهید حاج قاسم سلیمانی

توضیح مهم:

 بر اساس اصلاحی ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضای سازمان با عضویت معتبر رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول اکثریت،

مجمع عمومی نوبت دوم روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸

در محل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس

با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت یافته و برگزار خواهد شد.

در صورت ارائه وکالتنامه(حداکثر از ۲ نفر)، وکالتنامه ارائه شده می بایست مطابق متن مندرج در سایت سازمان تکمیل و حداقل ۲۴ ساعت قبل از روز برگزاری مجمع عمومی به پیوست کارت عضویت موکل در دبیرخانه سازمان استان ثبت و در روز مجمع ارائه گردد. 

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

__________________________________________________

بودجه پیشنهادی سال های ۱۴۰۰و۱۴۰۱

اطلاعات تکمیلی و تباصر بودجه پیشنهادی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

ترازنامه، صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال ۱۳۹۹

ترازنامه، صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال ۱۴۰۰

گزارش حسابرس مستقل و رسمی بازرس سازمان سال ۱۳۹۹

گزارش حسابرس مستقل و رسمی بازرس سازمان سال ۱۴۰۰

گزارش غیررسمی و تکمیلی بازرس سازمان

پیوست گزارش غیررسمی و تکمیلی بازرس سازمان

گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان

فرم وکالت مجمع عمومی

کد خبر 831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =