فراخوان عمومی شناسایی واجدان شرایط بازرسی سازمان

فراخوان عمومی شناسایی واجدان شرایط بازرسی سازمان  به شرح ذیل منتشر می گردد که اعضای محترم می توانند برای با مطالعه از شرایط و تکمیل فرم  حداکثر روز  چهارشنبه ۱تیرماه ماه ساعت 16 اقدام نمایند. 

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم؛ به استناد ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اعلام می دارد به منظور انتخاب بازرسان، هیئت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به مجمع عمومی پیشنهاد می نماید.

پس از بحث و بررسی پیرامون گزینه های واجد شرایط بازرسی برای معرفی به مجمع عمومی برای انتخاب در جلسه هیئت مدیره، مقرر گردید فراخوان عمومی شناسایی واجدان شرایط بازرسی اعلام و اعضای محترم واجد شرایط بر اساس آخرین اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۹۴/۱۲/۵ هیئت محترم وزیران؛ چنانچه با توجه به وظایف مندرج در ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون و شرایط احراز مندرج در ماده ۱۱ قانون و ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی، خود را واجد شرایط و توانمندی در این زمینه می دانند، از طریق تکمیل فرم زیر به هیئت مدیره سازمان اعلام نمایند تا ضمن بررسی، در صورت انتخاب توسط هیئت مدیره به عنوان گزینه پیشنهادی به مجمع عمومی معرفی گردند.

 بدیهی است بر اساس ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون، انتخاب و معرفی گزینه های پیشنهادی واجد شرایط به مجمع عمومی به میزان دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل بر عهده هیئت مدیره سازمان می باشد و این فراخوان صرفاً به منزله شناسایی واجدان شرایط بوده و هیچ گونه حقی برای اعضای محترم ایجاد نمی نماید.

  ماده ۸۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵:
 هر نظام مهندسی استان که تا ۱۰۰۰ عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۱۰۰۱ عضو تا ۵۰۰۰ عضو ۲  بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۵۰۰۱ عضو و بیشتر ۳ بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیات مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید ۱۰ سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند.
 به منظور انتخاب بازرسان، هیئت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از هیئت مدیره تشکیل می شود پیشنهاد می نماید. حائزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

 ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵:
 وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می شود:
✳ الف) اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیئت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیئت مدیره حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی
✳ ب) اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش ها و اطلاعاتی که هیئت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.
✳ پ) بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیئت مدیره در حدود قانون و آیین نامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی که قانون و آیین نامه های آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیئت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آیین نامه داشته و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.
✳ ت) بازرس یا بازرسان با اطلاع هیئت مدیره حق دارند، در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیئت مدیره مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.
✳ ث) بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط براینکه آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین می کنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
 ماده ۸۲  مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۹۴:
 بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیئت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.

 ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴:
شرایط انتخاب شوندگان هیئت های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می باشد:
 تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
 داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی
 نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
 داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 تبصره- اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشد.
 دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه

نکته مهم:با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص موضوع تعارض منافع، بازرسان سازمان نیز  همانند اعضای هیات مدیره و سایر افراد مشمول که قبلا اطلاع رسانی شده است؛ مشمول بخشنامه تعارض منافع می باشند و استفاده از پروانه اشتغال به کار برای آنان امکان پذیر نیست.

ورود به سامانه ثبت نام

کد خبر 825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =