اطلاعیه در خصوص خدمات مجریان ذیصلاح

با عنایت به طرح موضوع تحلیل گزارش کارشناسی تعرفه مجریان ذیصلاح در استان، پیشنهادی کارشناسان خبره و ارزیابی گزارش های ارائه شده در این خصوص، آقای مهندس کریمی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت استان ها در این حوزه، به سؤالات اعضای محترم هیئت مدیره پاسخ و پس از بحث و بررسی، کارشناسی انجام شده به عنوان حداقل تعرفه منطقی به منظور ارائه خدمات واقعی در حوزه اجرا به شرح زیر جمع بندی گردید.

* برآورد کارشناسی حق الزحمه مجری تا پایان نبشی کشی و دیوار چینی است.

* مبالغ قراردادهای ثبت شده با حداقل قیمت این جدول، به عنوان کارکرد ناخالص به اطلاع اداره کل امور مالیاتی استان خواهد رسید.

* مبنای تعیین گروه ساختمانی بین زیربنا و تعداد طبقات، گروه بالاتر خواهد بود.

* به ازای هر طبقه منفی، مبالغ کارشناسی جدول ۵% افزایش می یابد.

* در صورت نیاز به تخریب بنای قدیمی یا وجود سازه نگهبان، حق الزحمه مازاد به صورت توافقی بین کارفرما و مجری خواهد بود.

* در صورتی که اسکلت فلزی باشد، مبالغ جدول تا ۱۰%  امکان کاهش دارد.

* در صورتی که سقفهای وافل یا دال مورد استفاده قرار گیرد، مبالغ جدول تا ۱۰% امکان افزایش دارد.

* حداقل مدت زمان قرارداد در کارهای متعارف به ازای اجرای هر سقف ۳۰ روز به علاوه ۳۰ روز برای تجهیز کارگاه و فنداسیون پیشنهاد می گردد. در صورتی که هر یک از گزینه های زیرزمین، تخریب، سازه نگهبان یا سقفهای غیر از تیرچه بلوک وجود داشته باشد، با توافق طرفین به مدت قرارداد افزوده می شود.

این مصوبه و جمع بندی، تعیین تعرفه توسط سازمان تلقی نگردیده، لکن با توجه به کارشناسی انجام شده در ارزیابی ها و کنترل مضاعف ملاک عمل خواهد بود.

کد خبر 824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =