۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲
پیام های تسلیت

اعضای محترم سازمان از این طریق می توانند در جریان پیام های تسلیت بستگان درجه یک سایر همکاران قرار گیرند.

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکاران گرامی جناب آقایان مهندس داود مهری

مصیبت وارده درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم ختم :چهارشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۹ در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکاران گرامی جناب آقایان مهندس اسکندر سلیمانی و مهندس داود سلیمانی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم ختم :یکشنبه ۸ خرداد ساعت ۱۸ در مسجد مسلم بن عقیل واقع در ابتدای روحانی روبه روی  گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکار گرامی جناب آقای مهندس سید مهدی مرتضوی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم تشییع : یکشنبه ۱ خرداد ساعت ۱۴ از حسینیه قمر بنی هاشم در خیابان آذر بالاتر از زاویه به سمت روستای وشنوه

مراسم ختم: سه ساعت ۱۶ تا ۱۸ شهرک زین الدین خ ذوالفقار مسجد علی بن ابی طالب(ع)شنبه ۳ خرداد

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکاران گرامی جناب آقایان مهندس علیرضا برادران، مهندس مجتبی خوش نژاد ایرانی ، مهندس سید محمد شمس

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم چهلم :چهارشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد مصطفی خمینی در ۳۰ متری هنرستان و پس از آن برسرمزار در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکاران گرامی جناب آقای مهندس محمدرضا معظمی گودرزی و علی معظمی گودرزی 

مصیبت درگذشت مادرگرامیتان  را به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم تشییع و تدفین: روز شنبه ۲۰فروردین ساعت ۱۵ بهشت معصومه

ختم:روز شنبه ۲۰فروردین بعد از نماز مغرب و عشا مسجد الغدیر در بلوار الغدیر

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکار گرامی جناب آقای مهندس علیرضا عابدپور

مصیبت درگذشت همسرگرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکاران گرامی جناب آقای مهندس محسن ارجمند

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

____________________________

همکار گرامی جناب آقای مهندس  مهدی عبدالحسینی

مصیبت درگذشت برادرگرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 همکاران گرامی جناب آقایان مهندس سیدحسامی الدین و سیدشهاب الدین صفائی نیا

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

____________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درگذشت پدر همکار گرامی جناب آقای مهندس علی اکبر الله یارزاده ،  را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ مهندسی استان قم تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

مراسم ختم روز شنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در نمازخانه هنرستان فنی قدس قم واقع در میدان بسیج

__________________________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس سعید وفایی ، از اعضای این سازمان را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ مهندسی استان قم تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

__________________________________________

همکاران گرامی جناب آقای مهندس جواد حمزه ای

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

__________________________________________

إِنَّالِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درگذشت مادر همکار گرامی جناب آقای مهندس علی اکبر الله یارزاده ، از اعضای این سازمان را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ مهندسی استان قم تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

________________________________________

همکاران گرامی جناب آقای مهندس عبدالرضا کبیری قمی

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم تشییع: روز شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۵ از مسجد باب الجنه به سمت باغ بهشت

__________________________________________

همکار گرامی جناب آقای مهندس محمدرضا سپهریان

مصیبت درگذشت مادر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحومه  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم تشییع: روز پنجشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۰ صبح در بهشت معصومه

__________________________________________

همکاران گرامی جناب آقایان مهندس محمد و مجید زنگارکی

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

_________________________________________

همکاران گرامی جناب آقای مهندس محمد حسن شریعتمداری

مصیبت درگذشت مادر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحومه  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

_________________________________________

همکاران گرامی جناب آقایان مهندس محمد و محمدجواد ناصح

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

__________________________________________

همکار گرامی جناب آقای مهندس حسین علی یاری

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

__________________________________________

️هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس علی افشاری، از اعضای این سازمان را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ مهندسی استان قم تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

مراسم یادبود: دوشنبه ۵ مهرماه ساعت ۱۶ بر سرمزار آن مرحوم در قبرستان بقیع

__________________________________________

همکار گرامی جناب آقای مهندس  محمد قدیانی

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

مراسم تشییع : دوشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۴ در قطعه ۳۰ بهشت معصومه

__________________________

️هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس محمد پیشوایی، از اعضای این سازمان را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ مهندسی استان قم تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

______________________________________________

همکار گرامی جناب آقای مهندس حسن هاشمی نیا

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

______________________________________________

همکار گرامی جناب آقای مهندس  رضا جعفری

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان  را  به شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، غفران واسعه الهی برای آن مرحوم  و صبر و شکیبایی برای  بازماندگان  از درگاه ایزد منان  مسئلت  داریم.

______________________________________________

️هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس محسن احمدیان، از اعضای این سازمان را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ مهندسی استان قم تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

______________________________________________

️هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس جواد ابوئی، از اعضای این سازمان را به خانواده محترم ایشان و جامعه بزرگ مهندسی استان قم تسلیت عرض نموده، از درگاه خدای متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.

کد خبر 610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =