اطلاعیه پیرامون ثبت درخواست اعضای غیرشاغل وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

اطلاعیه پیرامون ثبت درخواست اعضای غیرشاغل وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به شرح زیر است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم طبق روال سال های اخیر در نظر دارد بر اساس بند ۵-۳-۶ و ۳-۳-۱۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و در جهت حمایت از اعضای دارای صلاحیت طراحی و نظارت فاقد شغل تمام وقت بر اساس تعریف قانونی مندرج در همان مبحث، مشخصات اعضای مشمول را گردآوری و بر اساس زمان بندی و برنامه ریزی، در چارچوب مصوبه هیئت چهارنفره استان نسبت به افزایش ظرفیت آنان اقدام نماید.

از این رو، ضروری است اعضای محترم در صورت دارا بودن شرایط قانونی، نسبت به تکمیل فرم مشخصات و تعهد اقدام و تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ از طریق کارتابل مکاتبات الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.

مشاغل تمام وقت: اعضایی که در بخش های دولتی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار دارند و از سوی کارفرما تحت پوشش بیمه(تامین اجتماعی، خدمات درمانی) قرارگرفته اند.

اعضای فاقد شغل: اعضایی که در بخش دولتی، خصوصی، موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار ندارند و از لحاظ پوشش بیمه ای(تامین اجتماعی، خدمات درمانی) خویش فرما و یا فاقد بیمه هستند.

افزایش ظرفیت پیشنهادی توسط هیئت مدیره به هیئت چهارنفره استان به نحوی محاسبه گردیده تا ضمن ترغیب به تحت پوشش قرارگرفتن اعضای فاقد بیمه، بخشی از هزینه مربوط به استفاده از تفاهمنامه کشوری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با سازمان تامین اجتماعی تامین گردد، به همین‌ منظور و با استفاده از گزارش میانگین درآمد اعضا در پایه های مختلف در سال ۱۴۰۲، درصد پیشنهادی برای تمام پایه ها یکسان برآورد و ۵۰ درصد در نظر گرفته شده که پس از تصویب در هیئت چهارنفره استان، اطلاع رسانی و اعمال خواهد شد.

با توجه به راستی آزمایی درخواست ها پس از ثبت نام، اعمال ضریب افزایش ظرفیت پس از تصویب هیئت چهارنفره استان صورت خواهد پذیرفت.

با توجه به اینکه کلیه درخواست های ثبت شده توسط سازمان، راستی آزمایی خواهد گردید، در صورت مشاهده درخواست خلاف واقع مطابق ضوابط برخورد می گردد. ضمن اینکه بررسی و برخورد با ارائه اطلاعات غیرواقعی در سال گذشته نیز صورت پذیرفته و در حال رسیدگی است.

کد خبر 1401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =