الزام استفاده از خدمات مسئولین ایمنی در ساختمانهای مشمول

اطلاعیه در خصوص الزام استفاده از خدمات مسئولین ایمنی در ساختمانهای مشمول به شرح ذیل می باشد.

از آنجایی که به استناد بند 12-1-5-5 از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در کارگاه های با زیربنای بیش از 3000 متر مربع و یا 18 متر ارتفاع از روی پی و همچنین گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد، معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی ، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست و مسئول ایمنی کارگاه گود برداری توسط سازنده الزامی است، از تاریخ 15/03/1401 امضای مجوز شروع عملیات ساختمانی منوط به معرفی شخص دارای صلاحیت توسط مجری و یا مالک به سازمان می باشد نیاز است ناظرین قبل از امضای مجوز شروع عملیات ساختمانی در ساختمانهای مشمول (زیربنای بیش از 3000 متر مربع، 7 سقف و بالاتر و گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد) نسبت به اخذ معرفی نامه مسئول ایمنی صادره از طرف سازمان از سازنده و یا مالک اقدام نمایند.

لازم به ذکر است تشخیص نوع گود (با خطر یاد و بسیار زیاد) توسط طراح سازه صورت می پذیرد.

اشخاص ذیصلاح:

اشخاصی مجاز به ارائه خدمات در این زمینه دارای گواهینامه صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی بوده و مالکین از لیست ارائه شده توسط سازمان نسبت به انتخاب شخص دارای صلاحیت اقدام فرمایند. حق الزحمه ارائه خدمات به صورت توافق فی مابین مشخص می گردد

کد خبر 812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =