دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
جدول زمانبندی مسابقات فوتسال نظام مهندسی قم
فراخوان شرکت در مسابقات ورزشی اعضای نظام مهندسی قم
اعلام زمان سانس سالن فوتسال ویژه اعضای سازمان
فراخوان استفاده از سالن ورژشی دژ ویژه بانوان عضو سازمان
اجرای طرح پایش سلامت ویژه اعضای سازمان آغاز شد
آغاز ثبت نام استخر قدس در شش ماهه دوم سال ویژه اعضا