دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اینک وقت انسجام و همدلی است
نتایج انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم اعلام شد
گزارش تصویری از برگزاری انتخابات در شعبه یک
گزارش تصویری از برگزاری انتخابات در شعبه 2
رزومه داوطلبان و ویژه نامه انتخابات هیات مدیره سازمان
اطلاعیه تخلفات انتخاباتی و مدارک معتبر برای احراز هویت رای دهندگان
شبعه های اخذ رای انتخابات هیات مدیره سازمان اعلام شد
نام مجموعه فرهنگی ورزشی سازمان "خانه مهندس " انتخاب شد
نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره دوره هشتم
فراخوان اداره کل استاندارد قم در خصوص "مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی"
شرکت رایگان اعضای سازمان در دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی استان
شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
اسامی داوطلبان هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی قم
کیفیت ساخت و ساز در قم قربانی حضور غیرقانونی برخی مشاوران غیربومی
راه اندازی سامانه الکترونیک خدمات آموزشی اعضای سازمان