اجرای آزمایشی ارجاع کار به روش کاندیداتوری از نیمه اردیبهشت ماه

اجرای آزمایشی ارجاع کار به روش کاندیداتوری از نیمه اردیبهشت ماه همزمان با اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی صورت گرفت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، به استناد بند ۱۳-۱ فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مورد تعیین ناظران ساختمانها که مقرر می دارد "ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۳۳ به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۵ آیین نامه اجرایی، بر اساس ماده ۱۶ مندرج دراین فصل، نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد نمود."، اصلاح سامانه ارجاع نظارت را در دستور کار خود قرار داده و تمام توان خود را برای اجرای دقیق، کامل و عادلانه این امر خطیر به کار گرفت.

به این منظور با یک برنامه ریزی چند ماهه و استفاده از تجربیات افراد متخصص، استان های دیگر و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هیئت مدیره، ضمن تهیه الگوریتم جدید فرآیند ارجاع نظارت، برنامه نویسی نرم افزار مربوط نیز صورت پذیرفت.

از آنجا که نظامنامه این روش توسط شورای مرکزی هنوز ابلاغ نگردیده است، ارجاع کار به روش کاندیداتوری از نیمه اردیبهشت ماه و همزمان با اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد که اعضای محترم جهت کسب اطلاعات تکمیلی و آشنایی با این روش می توانند از راهنمای تصویری و نیز راهنمای مکتوب آماده شده استفاده نمایند.

با توجه به اجرای آزمایشی ارجاع کار به روش کاندیداتوری از نیمه اردیبهشت ماه؛ اعضای محترم می توانندنظرات اصلاحی خود رو برای تکمیل و اجرای بهتر در قالب درج پیام ذیل همین اطلاعیه اقدام نمایند.

فایل راهنمای ارجاع کار به روش کاندیداتوری

کد خبر 794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =