دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
جدول زمان بندی کلاسهای توجیهی رشته های معماری، سازه ، برق و مکانیک آبان و آذر 96
دوره آموزشی طراحی سازه نگهبان
فراخوان بازدید از متروی قم
فراخوان ثبت نام بازدید از نمایشگاه صنعت برق تهران
نشست تخصصی معماری به مثابه گفت و گو برگزار شد
فراخوان حضور در نشست تخصصی معماری به مثابه گفت و گو
دوره بخشنامه انعقاد پیمان بروش سر جمع (ویرایش جدید)
فراخوان حضور در همایش حقوق مهندسی
فراخوان بازدید نمایشگاه تاسیسات تهران (گرمایش و سرمایش )
دوره آموزشی نظارت بر سازه های بتنی برگزار شد
بازدید ازنمایشگاه سیستم های حفاظتی ایمنی (ایپاس )تهران
دوره آموزشی آشنایی با فرآیند و نحوه برگزاری مناقصه (ارجاع کار به مشاور و پیمانکار)
بازدید از نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران
برگزاری دوره آموزشی نظارت بر سازه های بتنی
ثبت نام در کلاسهای آموزشی مدیریت ریسک صاعقه در ساختمان ها