دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
دوره آموزشی "سنگدانه های مورد استفاده در بتن ، استانداردها و آزمون ها "
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد "
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "طراحی برق ساختمان های صنعتی و نیمه صنعتی "
فراخوان دوره آموزشی تشریح ضوابط تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران
دوره آموزشی "تشریح آیین نامه تشخیص صلاحیت (رتبه بندی) مشاوران و پیمانکاران "
شرکت رایگان اعضای سازمان در دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی استان
دوره آموزشی بخشنامه تجمیع شده راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
ثبت نام دوره آموزشی "معاینه فنی موتورخانه مطابق استاندارد ملی 16000 "
برگزاری دوره آموزشی روش های اجرا و نظارت بر بتن های غلطکی
ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با حفاظ ساختمانها در برابر صاعقه
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی آشنایی پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ ( معرفی نکات اجرایی و طراحی )
جدول کلاس های توجیهی (رشته معماری و عمران)
فراحوان حضور کارگاه بررسی شکل گیری شهر باستانی قم
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی اصول طراحی اتصالات تیر به ستون سازه های فولادی
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "کاربر گیاهان دارویی"