دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی " نحوه اجرای بخشنامه سرجمع با تاکید بر جزئیات آن "
فراخوان دومین جشنواره نشان تعالی سلامت،ایمنی و محیط زیست با امکان ارتقاء پایه
انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان برای نظر خواهی
ثبت نام دوره های توجیهی معماری
فراخوان دوره آموزشی مستندسازی فنی اسناد و مدارک پروژه ها
همایش و بازدید از گروه صنعتی شاهرخی (تولید کننده دریچه هوا و دمپر )
نحوه ثبت نام دوره آموزشی "بررسی نکات فنی در نظارت مکانیک"
دستورالعمل و سرفصل هاي آموزشی وزارت راه و شهرسازی مربوط به دوره"ایمنی، بهداشت و محیط زیست"HSE
کارگاه آموزشی اصول ایمنی در کارگاه و ساختمان
ثبت نام دوره توجیهی رشته عمران
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "کارگاه طراحی سیستم های سرمایشی و گرمایشی"
انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان برای نظر خواهی
شروع دوره های توجیهی جهت رشته برق
شروع دوره های توجیهی رشته تاسیسات مکانیک
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی " HVAC 1 "