دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان بازدید از آزاد راه تهران شمال
فراخوان بازدید از "خط تولید مینیاتوری ها و محصولات ETI" در شهر صنعتی ساوه
فراخوان سمینار آموزشی "طراحی سیستم های صوت و ساختمانهای هوشمند "
ثبت نام بازدید نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
فراخوان بازدید کارخانه مازی نور آمل
فراخوان بازدید نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
فراخوان سمینار آموزشی "آشنایی با نکات اجرایی و نظارتی در پروژه های آسفالتی "
دوره آموزشی "سنگدانه های مورد استفاده در بتن ، استانداردها و آزمون ها "
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد "
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی "طراحی برق ساختمان های صنعتی و نیمه صنعتی "
فراخوان دوره آموزشی تشریح ضوابط تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران
دوره آموزشی "تشریح آیین نامه تشخیص صلاحیت (رتبه بندی) مشاوران و پیمانکاران "
شرکت رایگان اعضای سازمان در دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی استان
دوره آموزشی بخشنامه تجمیع شده راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
ثبت نام دوره آموزشی "معاینه فنی موتورخانه مطابق استاندارد ملی 16000 "