دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
جدول زمانبندی کلاس های توجیهی گروه 2 در اسفندماه 95
آزمون آزمایشی ورود به حرفه مهندسان
فراخوان شرکت در دوره آموزشی طراحی کانال و انتخاب فن و دریچه
دوره آموزشی سیستم های حرارت مرکزی
چارت دوره های ارتقاء پایه مهندسی
فراخوان جهت نیازسنجی شرکت و ثبت نام در دوره Hvac1
فراخوان دوره های آموزشی معماری (1- دوره کاربردی تعاملی نرم افزارها و 2- دوره راهکارهای افزایش کارایی و بهره وری انرژی)
فراخوان شرکت در سمینار آموزشی حقوق مهندسی قسمت 2 (شرح مسوولیت ها و گزارش نویسی)
جدول زمانبندی کلاس های توجیهی گروه 1 در دی ماه 95
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با چگونگی ساخت یک سازه سنتی
فراخوان سیمنار پدافند غیرعامل زیستی
برنامه زمانی دوره های ارتقاءپایه نظام مهندسی جهاد دانشگاهی واحد قم زمستان 95
فراخوان شرکت در سمینار آموزشی HSE (ایمنی در صنعت ساختمان)
فراخوان دوره آموزشی ضوابط آتش نشانی – اسپرینکلر
سمینار آموزشی حقوق مهندسی(شرح مسوولیت های حقوقی-کیفری-انتظامی)