دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
تایتل جدید نقشه های گاز
پيش نويس شيوه نامه پيمانکار جزء ساختار (تاسيسات مکانيکي و برقي) جعلی است
اطلاعیه در خصوص تعیین محل نصب کنتور
فایل وحدت رویه طراحی مکانیک
چک لیست چدید بازرسی آبفا
نامه وزارت نيرو در خصوص اجباري نمودن 6 استاندارد مرتبط با تجهيزات كم مصرف آب
ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
ابلاغ G-Rate مصارف مطابق قوانین جدید شرکت ملی گاز ایران
فرم تایید سازه ساختمان و سازه آسانسور
نامه ای در خصوص مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان