دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
استانداردهای ملی در زمینه پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک
دریافت دفترچه ضوابط آتش نشانی و خدمات ایمنی
ابلاغیه شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص رعایت فاصله مجاز از شبکه فشار متوسط وفشار ضعیف
کـنفرانس بین المللی "نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری "
لیست شرکت های مجاز آسانسور استان قم
نامه شرکت آب و فاضلاب استان در خصوص تعداد انشعابات
اطلاعیه شرکت گاز در خصوص اشتراک پذیری بیش از 100 متر مکعب
دستورالعمل وحدت رویه طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
دریافت فایل وحدت رویه بازرسی گاز
ابلاغ قرار داد همسان نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان
تایتل جدید نقشه های گاز
پيش نويس شيوه نامه پيمانکار جزء ساختار (تاسيسات مکانيکي و برقي) جعلی است
اطلاعیه در خصوص تعیین محل نصب کنتور
فایل وحدت رویه طراحی مکانیک
چک لیست چدید بازرسی آبفا