دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
ابلاغیه سازمان در خصوص عدم تایید استحکام بنا
ابلاغیه در خصوص نظارت مستمر بر عملیات اجرای ساختمان
گردش کار ارائه نقشه سازه نگهبان و جزییات اجرایی تثبیت گود در ساختمانهای دارای زیرزمین
ابلاغ تعیین میزان حریم زمینی و حداقل هوایی خطوط توزیع فشار متوسط
فرخوان اعلام آمادگی جهت اخذ گواهینامه بهسازی لرزه ای
ابلاغ قرار داد همسان نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان
نحوه تکمیل کاربرگ همکاری نظارت (در خصوص مشمولین ذکر شده)
فراخوان تکمیل کاربرگ همکاری در بخش نظارت
ارسال گزارش توسط ناظرین در صورت عدم رعایت موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی
فهرست آزمایشگاه ها و واحدهای تولیدی در زمینه بلوک های پلی استایرن
شروع بازدیدهای دوره ای از آزمایشگاههای دارای صلاحیت بتن
لیست آزمایشگاه های دارای صلاحیت بتن
دستورالعمل کنترل آزمایشگاههای بتن
ممنوعیت استفاده از مصالح قابل اشتعال در نمای ساختمان ها
الزام به انتخاب آزمایشگاه دارای صلاحیت جهت انجام آزمایش های بتن