دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی قم
معرفی اعضای هیات اجرایی و نظارت انتخابات هیات مدیره سازمان
نظام‌نامه انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد