دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
ابلاغ قرار داد همسان نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان
رعایت موارد ایمنی در زمان بروز رعد و برق
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد در خصوص انعقاد قرارا داد تامین آسانسور
ضرورت رعایت اصول ایمنی و حفظ کار در حین اجرا
انتشار پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
لیست آزمایشگاه های بتن و ژئوتکنیک
ابلاغیه سازمان در خصوص تهیه نقشه های تفکیکی
ارسال گزارش توسط ناظرین در صورت عدم رعایت موارد ایمنی در پروژه های ساختمانی
الزامات قانونی نصب شیرهای قطع هوشمند گاز در زمان زلزله
ابلاغ ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
ابلاغ ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)
انتشار پیش نویس ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان برای نظر خواهی
لیست واحدهای خرپای تیرچه و تیرچه دارای پروانه استاندارد
ابلاغیه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص رعایت صلاحیت و ظرفیت اشتغال مهندسان
لیست آزمایشگاه های دارای صلاحیت بتن