سامانه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

سامانه ثبت نام بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

دریافت فایل » بخشنامه بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

توجه ! 

فرم ثبت نام اعضای کاردان و کارشناس متفاوت میباشد. پس دقت نمایید.


جهت ثبت نام در سامانه بیمه در صورتیکه نظام کاردانی هستید ؟ اینجا را کلیک کنید

 

جهت ثبت نام در سامانه بیمه در صورتیکه عضو نظام مهندسی هستید ؟ اینجا را کلیک کنید.