دسته بندی ها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان نظام مهندسی قم
تمامی پروژه ها باید قوانین مربوط به ساخت و ساز را رعایت کنند
واکاوی پرونده ای درشورای انتظامی(پرونده شماره پنجم)
واکاوی پرونده ای درشورای انتظامی(پرونده شماره چهار)
برگزیدگان مسابقه تفسیر سوره مبارک حجرات معرفی شدند
آگهی برگزاری مجمع عمومی(نوبت دوم) در روز چهارشنبه 15مرداد
برگزاری کارگاه آموزشی اجرای ماده169قانون مالیات ویژه مدیران دفاتر
فراخوان نخستين جشنواره رسانه و مهندسي در قم
آيا مي دانيد چگونه مي توان شماره اقتصادي گرفت؟
آگهی مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده نظام مهندسی قم(نوبت اول)