دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
امکان مدیریت شهری از طریق صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد
رونق ساخت‌وساز از اساسی ترین محورهای ایجاد اشتغال است
تهیه برنامه اقدام مشترک برای بافت فرسوده قم
توسعه ناموزون شهر قم/ جای خالی نگاه کارشناسانه در شهرسازی
آنچه تحت عنوان آیین نامه جدید کنترل ساختمان در دست بررسی است غلط است
آسیب شناسی فرآیند انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان