مسابقه تفسیر سوره مبارکه زمر

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره عضویت ( چهار رقم آخر ) :
شماره موبایل:
ساعت و تاریخ ثبت نام :
آی پی آدرس شما :

 

 

 

  الف ب ج د
1 ) "زمر " به چه معنا می باشد؟
 
 
2 ) واژه "عزت" چند بار در قرآن آمده و بیشتر همراه کدام کلمه است ؟
 
 
3 ) در روایات ، ایمان ، نماز ، صله رحم و انفاق اینگونه معرفی شده است؟
 
 
4 ) کدام گزینه مقدمه انحراف دائمی فرد و جامعه است؟
 
 
5 ) عبارت "ثمانیه ازواج " اشاره به کدام حیوانات دارد؟
 
 
6 ) مراد از "انزال "در" انزل لکم من الانعام "کدام است؟
 
 
7 ) کلید جلب رضایت خداوند کدام است؟
 
 
8 ) کدام آیه بیانگر شیوه گام به گام در تبلیغ و تربیت است؟
 
 
9 ) کدام آیه از توجه موسمی و هنگام اضطرار به خدا انتقاد می کند؟
 
 
10 ) با توجه به آیه 9 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
 
 
11 ) کدام گزینه مقدمه دریافت الطاف الهی و حفظ تقوا و صبر است؟
 
 
12 ) برجسته ترین شعار و سخن انبیاء کدام است؟
 
 
13 ) مراد از" یتبعون احسنه" چیست؟
 
 
14 ) کدام گزینه موجب بسته شدن روزنه های عفو الهی می شود؟
 
 
15 ) معنای واژه "ینابیع "کدام است:
 
 
16 ) اگر در دینی نباشد خیری در آن نیست؟
 
 
17 ) مراد از " احسن الحدیث" کدام است؟
 
 
18 ) در تلاش های فرهنگی و دینی ...
 
 
19 ) کدام آیه نشان دهنده سیمای مشرکان سرگردان است؟
 
 
20 ) مراد از " صدق " در آیه " والذی جاء بالصدق ...." کدام است؟
 
 
21 ) بت پرستان برای بت ها چه نقش و جایگاهی قائل بودند؟
 
 
22 ) مرگ و زندگی پس از مرگ به کدام تشبیه شده است؟
 
 
23 ) شرایط بهره مند شدن از آموزش الهی کدام است؟
 
 
24 ) آرزوی گناهکاران در قیامت بازگشت به دنیا برای ............. است؟
 
 
25 ) فرشتگان با کدام عبارت بهشتیان درود می فرستند؟
 
 

 

 

.