دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره نوزدهم)

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره نوزدهم)

    بروز شده : 31 خرداد 1394    تعداد نظرات :1    دسته: آرشیو اخبار, شورای انتظامی

شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد. 

 

 

کلاسه 33/87                           
تاریخ 14/11/87                                                                                     
(شماره19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
شاکی :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                  
مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر 

 

 


مشتکی عنه در مقام عضو سازمان در انجام وظایف قانونی ناظرساختمان بدون توجه به :
1-اخطاریه 4374/84 به تاریخ 9/8/87
2-اخطاریه 6781/82 به تاریخ 26/11/82
3-ابلاغیه 4319/84 به تاریخ 8/8/84
بااشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یاظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال، به رغم تخلف مالک مبنی براحداث ساختمان مغایر بانقشه های مصوب ونیزتغییر سیستم سازه ای ساختمان ازاسکلت فلزی دردوجهت صلب به مصالح بنایی بادیوارنسبی کم ضمن عدم گزارش بهنگام تخلف انجام شده به شهرداری درتنهاگزارش خوددرمرحله پایانی کار نسبت به تاییدکاروقایل شدن استحکام نسبی برای ساختمان اقدام نموده است .
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی درپاسخ به پرسش های شورا باتوجه به روندکارومفاد شکایت مطروح قادربه ارائه هیچگونه پاسخ های متقن ومستدل نبود. 

به اعتقادشوراباعنایت به تنظیم وتسلیم گزارش مرحله ای به شماره ثبت 4867/4 درتاریخ 17/2/86 توسط مشتکی عنه مبنی براعلام مغایرت ساختمان ساخته شده بانقشه های مصوب پس ازاتمام عملیات ساختمانی(درحالی که اجرای ساختمان به اقرارمشتکی عنه درنامه ثبت شده به شماره 1543/86 درتاریخ21/3/86 سال83 بوده است)،ونه درهنگام خود به منظورآگاهی شهرداری ازتخلف مالک وامکان جلوگیری ازآن ؛ بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(ح) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان:تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذیربط بوده است،مجازات درجه سوم ووفق ماده 90  آیین نامه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه تعیین می گردد.

علاوه براین باتوجه به تخلف مالک مبنی برتغییرات اساسی درسازه ساختمان ازاسکلت فلز باقاب صلب دردوجهت به مصالح بنایی بادیوارنسبی کم وتاییدآن توسط مشتکی عنه واعلام استحکام نسبی ساختمان بدون درنظرگرفتن الزامات قانونی آن که درصلاحیت مشتکی عنه طبق مندرجات پروانه اشتغال وی نبوده وتنها مجازبه نظارت برعملیات ساختمانی بوده است با احرازتخلف دراین عملکرد وانطباق آن بربند(ذ)آیین نامه اجرایی قانون:اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یا ظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال؛ مجازات درجه سوم ووفق ماده90آیین نامه 3 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال تعیین می گردد. دراجرای مفادتبصره یک ماده 92 آیین نامه اجرایی حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت 3ماه از استفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است .

لازم به یادآوری است که به دلیل عدم اعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن، با ابلاغ قطعی شدن رای استان پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

همانطوری که پیش ازاین نیزاشاره شده وظیفه قانونی ناظران براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نظارت برساخت ساختمان تحت مسئولیت آنها به اعتبارپروانه صادره مرجع صدورپروانه (شهرداری) بوده وچنانچه سازنده برخلاف مندرجات پروانه ویا نقشه های مصوب که پروانه براساس آن صادرشده ویا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان،عملیات ساختمانی را اجرانمود،ناظرموظف است به محض اطلاع ازامردراولین فرصت(تاکیدمی شود که اعلام تخلف می بایستی بهنگام باشد) با گزارش تخلف مالک به شهرداری مقدمات اقدام های بازدارنده توسط مرجع صدور پروانه رافراهم نماید.

بدیهی است ناظران به هیچ صورت مجازبه دخالت درمسئولیت طراحی ساختمان موردنظارت خود نبوده وبه ویژه درتنظیم گزارش های مرحله ای کار،به هیچ وجه صلاحیت اظهارنظر در خصوص تایید فنی کار و یا استحکام بنای ساخته شده راندارند .

 رییس شورای انتظامی استان قم                                                                                            
  • دیدگاه: امير
    با سلام و خسته نباشيد
    سوالي داشتم كه به علت حجم زيادش بصورت ايميل براي جناب مهندس صفايي فرستادم . ممنون ميشم جواب بدن

    ارسال شده: 10/04/1394 - 01:49 پاسخ ||

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی