دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آگهی نوبت دوم مجمع عمومی مورخ 19 اسفندماه

آگهی نوبت دوم مجمع عمومی مورخ 19 اسفندماه

    بروز شده : 16 اسفند 1393    تعداد نظرات :0    دسته: اطلاعیه ها

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم (نوبت  دوم)

به استناد مواد ۵۴ و ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان نظام مهندسی در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده ذیل تشکیل می‌گردد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود درمجمع مذکور شرکت فرمایند.
دستور جلسه:
بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹4
 زمان: روز سه شنبه مورخ19/12/93ساعت18:45
مکان: میدان معلم.سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
توضیح مهم: با توجه به عدم حصول اکثریت مجمع عمومی در نوبت اول ، نوبت دوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی