دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره دوازدهم)

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره دوازدهم)

    بروز شده : 5 بهمن 1393    تعداد نظرات :2    دسته: آرشیو اخبار, شورای انتظامی

شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 


 

 

کلاسه 25/84                               
تاریخ 28/2/84                     
شاکی : مالک پلاک      
مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه 


 شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام عضوسازمان ودارنده پروانه اشتغال درسمت جانشین ناظــرساختمان با تنظیم برگ های گزارش مرحله ای متناقض ، باعدم انجام وظایف قانونی خود درسمت ناظر ساختمان که دریک گزارش نسبت به اعلام تایید ساختمان به شهرداری اقدام نموده وپس ازبازدیدکارشناس شهرداری واعلام تخلف مالک به سازمان مبنی براجرای ساختمان با نوع مصالح بنایی وبدون شناژهای افقی وقائم درصورتی که نقشه مصوب آن ازنوع اسکلت فلزی با بادبنددرجهت طولی وقاب خمشی درجهت عرضی بوده ، طی گزارش دیگری به شهرداری اعلام نموده که ساختمان  موردتاییدنمی باشد،مرتکب تخلف ازقانون شده است .
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی ضمن دفاع ازخود با درج درصورت جلسه شورااظهارنموده که گزارش اول وی باتوجه به گزارش ناظراصلی پلاک وبدون بررسی کارانجام شده تنظیم وبه شهرداری تسلیم شده درصورتی که گزارش نهایی بامضمون عدم تاییدکارپس ازاعلام تخلف مالک توسط شهرداری وبراساس واقعیت اجرای ساختمان تهیه وبه شهرداری تحویل داده شده است .

 

 

به نظرشوراباتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام ناظر جانشین ساختمان که بدون بازدید وبررسی وضعیت ساختمان نسبت به تنظیم گزارش اقدام نموده ودرنهایت با مشخص شدن تخلف سازنده پس ازاعلام شهرداری درانجام وظیفه قانونی خود کوشیده است ، بااحرازتخلف دراین عملکرد وانطباق آن بربند(ث) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، (صدورگواهی های خلاف واقع ) حکم برمجازات درجه چهارم و براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

همانطوری که پیش از این ها هم اشاره شده ناظرساختمان مسئول وظایف قانونی محوله خود،است ودرصورتی که درسمت جانشین انجام وظیفه می نماید باانجام وظیفه دربخش هایی ازکارکه با شروع سمت جانشینی ادامه یافته واجرا می گردد پذیرای مسئولیت می باشد . بدیهی است بدون داشتن حق اظهارنظردرخصوص بخش هایی که پیش ازشروع سمت جانشینی انجام شده وبدون بهره گیری ازگزارش های ناظراصلی ساختمان بایستی نسبت به اعمال نظارت خود برادامه ساختمان اقدام نمایدوبه هیچ وجه مسئولیت نظارت بر کارهای قبلی ( با نظارت ناظراصلی) برعهده وی نخواهدبود .           
رییس شورای انتظامی استان قم                                    

 • دیدگاه: عامل
  با سلام
  مطالب را گنگ مطرح می نمایید و روانی و سلیس بودن متن در مطالب مطروحه مشاهده نمی شود.

  ارسال شده: 7/11/1393 - 12:11 پاسخ ||

 • دیدگاه: مرتضایی
  سلام. در مورد جانشین مهندس طراح باید عرض کنم که مندرجات در فرمها و تعهدات محضری آن عادلانه و ذر واقع عاقلانه نیست. لطفا بررسی شود

  ارسال شده: 8/11/1393 - 07:51 پاسخ ||

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی