دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره هشت)

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره هشت)

    بروز شده : 1 آذر 1393    تعداد نظرات :14    دسته: آرشیو اخبار, شورای انتظامی

شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 

 

 

کلاسه 14/83                                
تاریخ 13/7/83                      
شاکی : مالک ساختمان              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه پس ازخریداری یک قطعه زمین دارای پروانه ساختمان بامهندس ناظر تعیین شده توسط سازمان که فونداسیون آن اجرا شده بوده وگزارش تاییدکارهم توسط مهندس ناظرساختمان به شهرداری تسلیم شده ودرپرونده موجود بوده است ودرتوافق مبلغ مورد معامله هم لحاظ شده بوده ، هنگامی که به منظورادامه کاراحداث ساختمان وهماهنگی با ناظر به وی مراجعه می نماید با نظرمنفی ایشان نسبت به تاییدفونداسیون مواجه شده وپس ازاعتراض به عملکرد اینگونه ناظرپاسخ می شنود که اشتباه کرده ام واکنون تنهادرصورت تخریب بخشی ازکاروبازدیدآن (سونداژ) حاضر به اظهارنظرمی باشم.
وبدین سبب ازناظرساختمان به دلیل کوتاهی درانجام وظایف قانونی خود همچنین صدورگواهی خلاف که منجربه هدررفت وقت وبه تبع ورود زیان به وی شده شکایت نموده وخواستاررسیدگی شده است .  
دفاعیات مشتکی عنه : اظهارمیداردکه چون گزارش تاییدفونداسیون توسط یکی ازمهندسان همکاروی تنظیم شده وبه نظراو، ایشان اشتباه کرده ، اکنون موردتاییدشخص وی نیست ودرجلسه رسیدگی بادرج درصورت جلسه تنظیمی اقرارنموده که نبایستی برگ گزارش رابه صورت سفید، امضا ومهر می کرده وباواگذاری بازدیدازکاروتنظیم متن آن، تحویل همکارش می داده است .   

 


به نظر شورا باتوجه به عملکرد مشتکی عنه دراین فرآیند :
1-عدم بازدید وکنترل کارانجام شده سازنده به منظوراظهارنظردرراستای انجام وظیفه قانونی
2-امظا و مهر برگ گزارش خود به صورت سفید وتحویل آن به همکار خود که نهایتا مسولیت آن به عهده خود اوست
3-واگذاری بازدید ازکارواظهارنظرنسبت به آن ، به همکار خود
بااحرازتخلف دراین عملکردکه موجب ورود زیان به شاکی واتلاف وقت وی رافراهم کرده است وانطباق آن بربندهای زیرازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان :
بندب: مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود
بندث: صدور گواهی های خلاف واقع
وفق ماده 90 آیین نامه اجرایی، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه بااعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، پرونده به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده وحکم قطعی مبنی برتاییدرای استان صادرشده است که مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .پرواضح است که براساس قانون انجام وظایف حرفه ای قائم به شخص بوده وواگذاری آن به غیرمجازنیست،شایان یادآوری است که برگ های گزارش مرحله ای که با شماره مشخص تحویل اعضای ناظرشده ورسیددریافت می گردد ، ازاموال واسناد سازمان بوده واعضا به هیچ وجه حق تحویل آن به دیگری راندارند. همچنین بی نیاز ازتوضیح است که مسئولیت هرامضا ومهری پای هر متنی درهربرگی تماما برعهده شخص امضاکننده بوده ودرهرصورت وی ضمن پاسخ گوبودن پیامدهای آن حق هیچگونه اعتراضی رانداشته واظهارات اودرهیچ دادگاهی پذیرفته نخواهدبود. 
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    
شورای انتظامی استان قم                                                                                                  

                                                                     

 • دیدگاه: هاشم زاده
  باسلام پیشنهاد میشود موضوع واکاوی پرونده های شورای انتظامی صرفا توسط مهندسان قابل رویت باشد

  ارسال شده: 2/09/1393 - 11:51 پاسخ ||

 • دیدگاه: بادر
  مجازات درجه 3 صرفا سه ماه تعلیق پروانه است؟ مجازاات مالی نداره؟

  ارسال شده: 2/09/1393 - 21:19 پاسخ ||

 • دیدگاه: خسرو
  سلام
  با تشکر فراوان
  لطفا موارد پیچیده تر را واکاوی کنید.
  مواردی که اغلب نمی دانیم تخلف است و یا تبعات دارد.
  این مورد بسیار بدیهی و تاسف آور بود.

  ارسال شده: 3/09/1393 - 08:43 پاسخ ||

 • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
  پاسخ به جناب آقای مهندس هاشم زاده
  باسلام ؛ باتایید پیشنهاد شما خاطرنشان می کنم که درهمان مراحل اولیه انتشار پرونده ها بنابرپیشنهادیکی ازاعضای محترم ، موضوع موکدانه به رییس محترم سازمان منتقل گردید ولی متاسفانه تاکنون دراین خصوص اقدامی صورت نگرفته شاید نیاز به پیگیری جنابعالی هم باشد .

  پاسخ به جناب بادر
  باسلام ؛ به نظر می رسد درخصوص شرکت دردوره های توجیهی ،خواندن متن قانون وآیین نامه اجرایی آن ، همچنین اصولا توجه به مفاد قانون کم لطفی نموده باشید .اضافه می کنم که بنا بر اهداف قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ؛ تشکیل شورای انتظامی ومجازات های درنظر گرفته شده صرفا جنبه انتظامی وانضباطی دارد واصولا احکام صادره شورای انتظامی جنبه تنبیهی واصلاح سیستم رادارد وبه هیچ وجه الزام آور (همچون جبران خسارت ، جریمه و...) نخواهدبود. البته شایان یادآوری است که در صورت محکومیت قطعی مشتکی عنه ، شاکی به منظور جبران زیان وارده به وی ازاین تخلف عضو سازمان نظام مهندسی می تواند به دادگاه ( قوه قضائیه ) مراجعه ودادخواست تقدیم نماید .

  ارسال شده: 3/09/1393 - 09:15 پاسخ ||

 • دیدگاه: ایمانی
  با سلام . من هم پیشنهاد می کنم سامانه ای تاسیس شود یا راه ارتباطی یا ایمیلی با اعضای شورای انتظامی ایجاد شود که بتوان از طریق آن مشکلات کارها را با آن ها در میان گذاشت تا قبل از شکایت و دادگاه بتوان بعضی مشکلات را حل و فصل کرد

  ارسال شده: 3/09/1393 - 13:20 پاسخ ||

 • دیدگاه: عامل
  با سلام
  آقای مشاور انتظامی سازمان
  طرف را بگیرید یه دست مفصل کتک کاریش کنید بعدش هم اعدام کنید... طرح اینچنین مطلبی " شاکی به منظور جبران زیان وارده به وی ازاین تخلف عضو سازمان نظام مهندسی می تواند به دادگاه ( قوه قضائیه ) مراجعه ودادخواست تقدیم نماید " یعنی چی؟!!!!!!! اگر مجازات به این شدت در همه اصناف و گرووهای اجتماعی و حتی بزهکاران و مجرمان صورت می گرفت این همه جرم وجنایت در جامعه وجود نداشت... اگر اهم فی المهم بکنیم بایستی برخورد با بزهکاران و مجرمان را در اولویت کارهایمان قرار بدهیم. پس بصورت تافته جدا بافته با یک گروه اجتماعی(ناظران) که یک کار تخصصی انجام می دهند نه یک کار دلالی... اگر یک مشاور املاک یا خودرو اطلاعات اشتباه به یک مشتری بدهد حال چه سهوی و یا عمدی آیا برخورد به این حدت و شدت است؟! لطفا کمی تامل نمایید...

  ارسال شده: 3/09/1393 - 15:13 پاسخ ||

 • دیدگاه: روح الله اسحاقی فرد
  با سلام
  بانظر مهندس هاشم زاده موافقم که فقط اعضای سازمان بتوانند رای صادره در شورای انتظامی را ببینند

  ارسال شده: 4/09/1393 - 12:18 پاسخ ||

 • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
  پاسخ جناب خسرو
  باسلام ؛ ضمن سپاسگزاری ازشما بابت توجه به موضوع وایجادانگیزه درواکاوی مسایل پیچیده تربه اطلاع می رسانم که حتمادرطرح پرونده های آتی پیشنهادشمارعایت خواهدشد.ضمناشایان یادآوری است که درتعدادی ازپرونده های موجوددرشورای استان متاسفانه بنابراذعان همکاران گرامی که در سمت مشتکی عنه قرارگرفته بودند ، ساده بودن مطلب (ونه پیچیده )باعث شده که درورطه شکایت ورسیدگی وصدورحکم قراربگیرند .به عبارت روشن تر حتی فکر چنین پیامدی راهم درنتیجه عملکردشان نمی کرده اند.

  ارسال شده: 5/09/1393 - 10:19 پاسخ ||

 • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
  پاسخ به جناب ایمانی
  باسلام ؛ همکارگرامی هم اکنون این سامانه به 3 روش حضوری ، تلفنی و ای میلی وجوددارد.البته لازم به توضیح است که درمیان گذاشتن مشکلات حرفه ای اعضای سازمان بااعضای محترم شورای انتظامی استان ،هم به لحاظ نداشتن چنین وظیفه قانونی و هم کمبودوقت عملا امکان پذیر نیست .امامشاور انتظامی سازمان که به لحاظ صرف وقت زیاد در تشکیل پرونده هاوارتباط بااعضای سازمان وامور جاری آن وآگاهی ازنقطه نظرات ودیدگاه های اعضای محترم شورای انتظامی استان ونیز،نظام مهندسی (مرجع تجدیدنظر آرای استان) اشراف لازم رادارد باحضور در دفترشورا درروزهای زوج هفته ساعات 10 تا 12وتلفن 32908702درخدمت همکارن گرامی است . بدیهی است این سایت نیزپیوسته پاسخ گوی سوالات مرتبط با پرونده های واکاوی شده می باشد.

  ارسال شده: 5/09/1393 - 11:32 پاسخ ||

 • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
  پاسخ جناب عامل
  باسلام ؛ درآغازپیشنهاد می کنم باتوجه به موقعیت اجتماعی خودکه ازافراد دانش آموخته وبه تبع فرهیخته جامعه هستید درادبیاتی که به کار می برید اندکی تجدید نظر بفرمایید . چرا؟
  یکم : چرافکرمی کنیدکه مشاورانتظامی سازمان که بابذل توجه وعنایت سازمان نظام مهندسی استان که شماعضوآن هستید وباپذیرش این مسئولیت سنگین ودقت نظروتنهابااین امیدکه درراستای راهنمایی همکاران گرامی و انذار ایشان وپیشگیری ازدچارشدن به مشکلات قانونی وحقوقی وصنفی ، گامی مفید وموثروکارساز برداشته باشد ؛ به راه اندازی این سامانه وواکاوی مشکلات اعضا مبادرت کرده ، طرف مقابل شماست که پیشنهاد بگیر وببند وکتک کاری واعدام رامطرح می کنید ؟
  دوم : اصولادرهیچ موضوعی کتمان واقعیت نافی وجود آن نخواهد بود .پس آگاه کردن اعضاازخطرات واحتمالات مادی که درانجام وظایف قانونی درکمین آن هاست ، نه تنهابه زیان ایشان نیست بلکه این حرکت ، اعضای سازمان راازموقعیت خطیرخوددر مواجهه بامردم آگاه ساخته ودرراستای پیشگیری از ابتلای به مصیبت آن هاست . چه به فرض عدم اشاره به پیگیری شاکی در جبران خسارت به قوه قضائیه دراین سایت ، به هیچ وجه ازمراجعه وی به مراجع حقوقی ( مشاور،وکیل ودادگاه ها ) جلوگیری نخواهد شد.
  سوم : قطعا مقایسه سازمان نظام مهندسی ساختمان بامشاغلی چون مشاوران املاک وخودرو که بدون داشتن سازمان وقانون تخصصی، تنها اززیرمجموعه های مجامع امورصنفی ومشمول مقررات حقوقی عمومی هستند شایسته نیست .
  به امید آنکه با نظری خوشتر ومساعد این سامانه راپیگیری نمایید .

  ارسال شده: 7/09/1393 - 10:20 پاسخ ||

 • دیدگاه: محمد میثم شریفی
  با سلام بنده نیز با پیشنهاد جناب آقای هاشم زاده موافقم لذا خواهشمند است دستور فرمائید واکاوی پرونده‌ها فقط از طریق اعضاء قابل رؤیت باشد و درغیر اینصورت تا زمانیکه مقدمات این کار فراهم نشده از درج اینگونه مطالب که برای عموم قابل رؤیت است خودداری فرمائید پیشنهاد میگردد فعلا واکاوی پرونده ها در ماهنامه‌های مثل پنجره که بصورت تخصصی منتشر می‌شود و دراختیار مهندسین قرار میگیرد منتشر شود.

  ارسال شده: 8/09/1393 - 08:36 پاسخ ||

 • دیدگاه: محمود اتخاری
  با سلام نظر به اینکه با وجود مشکلات متعدد حقوقی که در مواقع خاص همکاران با ان مواجه می شوند وبا این وجود تعداد شرکت کنندگان در سمینار اشنایی با مسایل حقوقی مربوط به حرفه مهندسین بسیار کم بود بر خود لازم می دانم به برخی در این مکان اشاره نمایم تا چنانچه اعضای محترم شورای انتظامی ویا مشاور محترم سازمان در این موارد توضیحی جهت تکمیل لازم می دانند اضافه نمایند
  1- به دلیل اینکه اطمینان از صلاحیت مجریان پروزه از وظایف مهندسین ناظر میباشد لازم است مهندسان ناظر در صورت عدم اطمینان از صلاحیت مجریان مراتب را سریعا در گزارشات خود به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند تا چنانچه به دلیل این امر حوادثی در پروزه تحت نظارت ایشان پیش امد چگونگی اعلام این موارد و در خواست تصمیم گیری از مرجع ذیصلاح بتواند به عنوان رفع بخشی از تکلیف مسیولیت به انان کمک نماید

  ارسال شده: 8/09/1393 - 14:20 پاسخ ||

 • دیدگاه: مشاورانتظامی سازمان
  پاسخ جناب آقای مهندس محمدمیثم شریفی
  باسلام ؛ باتاییدنظرشما ؛ضمن یادآوری این نکته که انتشار واکاوی پرونده های شورا ازراه درج درنشریه پنجره ، هم به دلیل عدم امکان چاپ درهر نشریه به تعدادبیش از یک مورد وهم به دلیل فاصله زمانی زیاد بین چاپ دو نشریه وهم اینکه درعمل ثابت شده بسیاری ازاعضا همیشه وهمه جا همچون سایت سازمان دسترسی به نشریه ندارند ، ونیز چون با پیشرفت فن آوری انتشار چنین مواردی ازراه اینترنت لازمه ودرخور سازمان است ، به آگاهی می رسانم با تلاش این جانب وهماهنگی با مسئولان امر وفراهم بودن چنین امکانی ، هم اکنون نامه درخواست آن به رییس محترم سازمان درحال تنظیم است .

  پاسخ به جناب آقای مهندس محمود افتخاری
  باسلام؛لازم می دانم اشاره کنم که به نظرنمی رسد همکاران مابه عنوان طراح وناظردرانجام وظایف قانونی خود حتی درمواقع خاص بامشکلات متعدد حقوقی مواجه باشند وشاید به همین دلیل از این سمینار چندان استقبال نشده است .اگر توجه شود پرواضح است که اعضای سازمان چنانچه درانجام وظایف تعریف شده قانونی خود به هر دلیل مرتکب تخلفی بشوند نهایتا بررسی آن با درنظر داشتن مسایل قانونی وانتظامی توسط شورای انتظامی استان انجام میگیرد.ودراین راستاهم،به راه های گوناگون( مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی ومراجعه به سایت وگذاشتن سوال در واکاوی پرونده ها) امکان آگاهی از مسایل ومشکلات احتمالی برای ایشان فراهم است . درخصوص مطلب شماره 1 هم به نظرنمی رسد فرض اولیه شماوجهه قانونی داشته باشدودرمورد صلاحیت باید اشاره کنم که چنانچه مجری پروانه داراز وزارتخانه مد نظر باشد کنترل وتایید صلاحیت او با سازمان وبهنگام ارجاع کار می باشد . و درصورتی که عوامل اجرایی درپروژه موردنظر باشد استفاده از نیروهای (مهندس، کاردان ، معمارتجربی ، استادکار وکارگران) دارای صلاحیت براساس بند2-4-7مبحث دوم مقررات ملی از وظایف مجری پروانه دارمی باشد .پس به این ترتیب هیچگونه مسئولیتی قانونابرعهده ناظران نخواهد بود .

  ارسال شده: 10/09/1393 - 10:59 پاسخ ||

 • دیدگاه: عامل
  جناب مشاور
  با سلام
  بنده در جملاتم هیچگونه بی ادبی و یا توهینی به شخص یا نهادی را بکار ننموده ام و برداشت جنابعالی برایم تعجب برانگیز بود!
  علی ایحال همان طور که نوضیحات همکاران را مشاهده می فرمایید موید این مطلب بنده نیز می باشد که طرح مسایلی چون " شاکی به منظور جبران زیان وارده به وی ازاین تخلف عضو سازمان نظام مهندسی می تواند به دادگاه ( قوه قضائیه ) مراجعه ودادخواست تقدیم نماید " باعث مراجعات و شکایات بی مورد برخی از مالکان و سازندگان ساختمان که دارای نارضایتی از ناظر ساختمان بدلیل عدم صدور مجوز درخواست های غیر قانونی ایشان، هستند به مراجع قانونی و درگیری فکری و اختلال در روند امور جاری مهندسان می گردد و گرنه هر که را که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است در ضمن خاطر نشان می سازم که دروغ نباید گفت لیکن هر راست نیز نشاید گفت لذا حقایق را بایستی بین اهلش (مهندسان عضو سازمان) مطرح نمود نه در سایت اینترنتی که دسترسی برای همگان وجود دارد.

  ارسال شده: 16/09/1393 - 19:08 پاسخ ||

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی