دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آیین ­نامه کمیته پژوهش و شیوه نامه طرحهای پژوهشی نظام مهندسی قم

آیین ­نامه کمیته پژوهش و شیوه نامه طرحهای پژوهشی نظام مهندسی قم

    بروز شده : 6 مهر 1393    تعداد نظرات :0    دسته: کمیته پژوهش » آئین نامه کمیته پژوهش

 

آیین ­نامه کمیته پژوهش و شیوه نامه طرحهای پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

مطمئناًاگر تقسیم بودجه  کشور یا اولویت های آن در اختیار رهبری بود، بدون شک بنده جزو اولین  اولویت ها، اولویت تحقیق و علم را معین می کردم. ( مقام معظم رهبری   22 /8/ 1381)

تعاریف و اختصارات

سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

کمیته پژوهش: کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم.

شورا:شورای سیاستگذاری پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم.

پژوهش: هرگونه فعالیت علمی، تحقیقاتی، دانشی نظام مند در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان

پروپوزال: پیشنهاد طرح پژوهشی که از پژوهشگر به سازمان ارایه می­شود.

طرح پژوهشی: طرح پیشنهادی که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است.

مجری طرح: شخص حقیقی یا حقوقی که سرپرستی و مسئولیت اجرایی طرح پژوهشی را درتمام مراحل انجام پژوهش، بر عهده دارد.

همکار طرح: افرادی هستند که توسط مجری طرح بصورت رسمی معرفی می شوند.

داور طرح: افراد واجد شرایط علمی هستند که به انتخاب کمیته، گزارشهای مرحله­ای و گزارش نهایی طرح را بررسی، داوری و اعلام نظر می­نمایند.

ناظر طرح: افراد واجد شرایط علمی هستند که در صورت نیاز توسط کمیته انتخاب می­شوند و در طول اجرای طرح بر انجام صحیح آن نظارت داشته و به کمیته اعلام نظر می­نمایند.

فصل اول کمیته پژوهشی و وظایف آن

ماده 1- مأموریت ها و وظایف کمیته پژوهشی

1.       تدوین و بازنگری نظام نامه و سیاست گذاری های کلان نظام پژوهش سازمان.

2.       ارزیابی طرح های پژوهشی از لحاظ ارزش علمی و تخصصی و امکان اجرایی بودن و تصویب آنها.

3.       بررسی و تایید گزارشهای مرحله ای و نهایی پروژه ها و طرح های پژوهشی.

4.       نظارت بر حسن اجرای طرح  پژوهشی و انتخاب ناظر بر طرح ها.

5.       ارزشیابی پروژه ها و طرح های پژوهشی پایان یافته در سازمان

6.       انتخاب و معرفی پژوهش­ها و پژوهشگران ممتاز سال در رشته­های مختلف و تشویق مادی و معنوی آنها.

7.       سیاستگذاری و نظارت بر عملکردهای مرتبط با امور پژوهشی و دانشی و انتشار مقالات علمی و فنی در مجلات مرتبط.

8.       تعامل با سایر ارکان، سازمانها و نهادها و همکاری با سایر کمیسیون ها و گروه­های تخصصی در مواردی که فصل مشترک با عملکرد و وظایف کمیته پژوهش دارند.

9.       تدوین و پیشنهاد روال اداری و مالی اجرای طرح های پژوهش و انجام آن پس از تصویب.

10.   شناسایی ، تعریف و تبیین نیازهای پژوهشی سازمان در نیازها و رشته های مرتبط با سازمان

11.   تببین اولویتها در راستای تحقق نیازهای کاربردی سازمان

12.   همکاری با هیات رئیسه،هیئت مدیره و شورای سیاستگذاری پژوهش در ایجاد زمینه­های اجرایی مصوبات در مورد پژوهش های علمی و کاربردی.

13.   تشویق پژوهشگران و ایجاد محیط مناسب و رفع موانع تحقیق.

14.   برنامه­ریزی به منظور مشارکت با بخش خارج از سازمان دراجرای طرح های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی.

15.   برنامه ریزی و پیگیری جذب پروژه های پژوهشی خارج از سازمان که به هر نحو با پتانسیل های پژوهشگران و اهداف و وظایف و تخصص سازمان مرتبط باشد.

16.   تنظیم گزارش سالیانه فعالیت های پژوهشی.

17.   برآورد و پیشنهاد بودجه پژوهش(شامل طرح های پژوهشی و بودجه جاری کمیته پژوهش) سالیانه.

18.   بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی از هیئت مدیره و شورای سیاستگذاری پژوهش سازمان  .

19.   شناسایی و ساماندهی پژوهشگران در جهت اهداف سازمان

تبصره1:در خصوص بندهای1و7و9و10و11و14و15و17کلیه مصوبات با تأیید نهایی شورای سیاستگذاری پژوهش قابل اجرا خواهد بود.

ماده 2- شورای سیاستگذاری یژوهش سازمان:

این شورا بعنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری در امور پژوهشی با ترکیب ذیل برای 3سال تشکیل می شود:

3نفر از اعضای هیئت مدیره و  2نفر از اعضای کمیته با انتخاب داخلی کمیته و معرفی به ریاست سازمان

2-1- وظیفه این شورا عبارتست از:

-         سیاستگذاری در امور کلان پژوهشی شامل  بررسی و تصویب نهایی موارد مرتبط با تبصره1 از ماده 1 همین فصل

-         حل اختلاف در خصوص موارد اختلافی مجری و کمیته.

2-2- جلسات این کمیته هر 3ماه یک بار تشکیل خواهد شد.

ماده3- ترکیب اعضای کمیته پژوهشی سازمان

کمیته پژوهش متشکل از 10 نفر از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و حداقل در سه گروه اصلی( گروه معماری (معماری و شهرسازی) عمران(سازه،ترافیک،نقشه برداری) و تاسیسات(مکانیکی و برقی)) که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و حداقل 5 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی درپژوهشگاه ها یا دانشگاههای داخل و خارج کشور بوده بعلاوه یک نفر نماینده هیئت مدیره که به مدت 3 سال با انتخاب هیات مدیره سازمان و حکم ریاست سازمان منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره1- کمیته پژوهشی می تواند به منظور بررسی و اخذ تصمیم دقیق تر از اعضا هیئت علمی دانشگاه ها وپژوهشگاه ها برای شرکت در جلسه پژوهشی دعوت به عمل آورد. حق الزحمه مدعوین براساس حق الجلسات کمیته قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره2- در تک تک زیرشاخه های تخصصی از هر یک از گروه های سه گانه ذکر شده در این ماده،حداقل یک عضو در اعضا کمیته وجود خواهد داشت.

ماده 4- جلسات کمیته پژوهش

3-1- رئیس کمیته پژوهش توسط ریاست سازمان از بین اعضای کمیته منصوب خواهد شد.همچنین کمیته پژوهش در اولین جلسه هر دوره از بین خود یک دبیر انتخاب خواهند کرد.

3-2- جلسات کمیته حداقل هر ماه یکبار به طور عادی تشکیل خواهد شد. ریاست سازمان و یا رئیس کمیته پژوهش        می تواند در موارد لزوم کمیته را به تشکیل جلسات فوق العاده دعوت نماید.

3-3- جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر( با شرط حداقل 5 رای موافق) اتخاذ خواهد شد.

3-4- پیشنهادهای اصلاحی در مواد و تبصره­ها در ابتدای هر سال و با تصویب کمیته پژوهشی قابل اعمال است.

3-5- حق الجلسات اعضا کمیته بر طبق نظر  هیئت مدیره پرداخت خواهد شد.

 

فصل دوم دستورالعمل طرح های پژوهشی

ماده 1- تعریف ویژگیهای طرح

کلیه طرح های تحقیقاتی باید از اولویت های مورد نیاز سازمان بوده که با پیشنهاد کمیته و توسط شورای سیاستگذاری پژوهش سازمان تعیین می­گردند. این طرح ها می­توانند در قالب این دستورالعمل تصویب و اجرا شوند و از تسهیلات پیش­بینی شده برخوردار شوند.

تبصره1- مجری طرح می بایست مطابق شرایط عادلانه و شفاف در مناقصه طرح های پژوهشی اعلام شده شرکت کرده و فرایند مربوطه را طی نمایند.در شرایط برابر ،اعضا سازمان در اولویت پذیرش و عقد قرارداد می باشند.همچنین تعیین همکاران و دستیاران اجرایی طرح به عهده مجری است.

تبصره2- حداکثر مدت زمان اجرای طرحهای پژوهشی که هزینه آنها از اعتبارات پژوهشی سازمان تامین       می شود 12 ماه است و در موارد خاص بنا به تشخیص و موافقت کمیته می تواند به 24 ماه افزایش یابد.

تبصره3- در اجرای یک طرح، مشارکت سایر سازمان ها و ارگانها بلا مانع است و مشمول ماده7 همین فصل    می گردد.

تبصره4- اگر مجری طرح از اعضا کمیته پژوهش باشد،شورای سیاستگذاری تعیین خواهد کرد ناظر بر آن طرح چه شخصی باشد.

ماده 2- نحوه پیشنهاد و تصویب طرح

پیشنهاد دهنده طرح بایستی با توجه به مفاد این دستورالعمل، فرم پیشنهاد طرح را تکمیل، تایپ و تنظیم نموده و به کمیته پژوهش ارائه نماید. در صورت تصویب طرح درکمیته پژوهش در موارد لزوم(که نماینده هیئت مدیره در کمیته تشخیص دهد) به تصویب نهایی شورای سیاستگذاری نیز برسد. سپس مصوبه مذکور به مجری طرح ابلاغ می­شود. مجری موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول ابلاغ، تاریخ شروع طرح را به کمیته پژوهش اعلام نماید و مراحل اداری را پیگیری نماید. در غیر این صورت طرح پژوهشی کان لم یکن تلقی شده و مجری حقی از این بابت نخواهد داشت.

تبصره1- در صورتی که اجرای طرح مستلزم همکاری سازمان ها و ارگانهای دیگر باشد مجری باید به همراه پیشنهاد طرح موافقت نامه اولیه همکاری سازمان و ارگان های ذیربط را ارائه نماید.

تبصره2- وظیفه بررسی، رد یا قبول و تقاضای رسیدگی به امر تمدید یا تاخیر با کمیته پژوهش است.

ماده 3- وظایف مجری طرح

مجری طرح پس از امضای موافقت­نامه مسئولیت اجرای طرح را در قبال سازمان بر عهده می­گیرد. مجری موظف است با برنامه­ریزی و بهره­گیری صحیح از امکانات و منابع پیش­بینی شده، طرح را هدایت نماید. به نحوی که در زمان مقرر و با هزینه پیش­بینی شده تکمیل گردد. در این راستا مجری موظف به انجام و رعایت موارد مشروح ذیل است.

3-1- گزارش پیشرفت مرحله ای طرح باید در قالب ابلاغی طبق جدول زمان بندی مندرج در پرسشنامه طرح تهیه و به کمیته ارسال گردد. گزارش برحسب مرحله اجرایی می­تواند شامل مطالعات وضعیت پیشرفت طرح، نتایج به دست آمده و مسائل و مشکلات مربوط به طرح باشد و باید کامل و شامل اطلاعات لازم برای قضاوت و داوری براساس زمان بندی طرح باشد.

3-2- گزارش نهایی باید پس از پایان طرح تهیه و ارائه گردد.

3-3- گزارش انجام کار مجری و همکاران اصلی و دستیاران طرح به منظور محاسبه حق التحقیق همراه با گزارش های مرحله ای پیشرفت و گزارش نهایی طرح به کمیته پژوهشی ارائه می شود.

3-4­ در هنگام انتشار نتایج پژوهشی به دست آمده از طرح و ارائه مقاله های مرتبط با آن که در همایشها ، کنفرانسها و مجله­های علمی مرتبط ارائه می­شود، نام سازمان و همکاران موثر در انجام طرح باید ذکر گردیده و دو نسخه از مقاله به کمیته پژوهش سازمان تحویل شود.

3-5- مجری به اقتضای نوع طرحهای پژوهشی خاتمه یافته، موظف است همکاری لازم را در ارائه اطلاعات به دست آمده با سازمان معمول دارد.

3-5- در انتشار نتایج طرحهای پژوهشی که بودجه آن از محل اعتبارات پژوهشی سازمان تامین شده است، باید حمایت مالی سازمان در مقاله کتاب یا فرم همایش قید گردد. در صورتی که سازمانهای خصوصی یا دولتی دیگری به نحوی در امر پژوهش مشارکت داشتند مشارکت آنها الزاما باید به همراه نام سازمان ذکر گردد.

3-6- گزارش نهایی باید به صورت کامل و در قالب یک گزارش علمی منطبق بر شیوه نگارش گزارش نهایی طرح های پژوهشی استاندارد باشد.کلیه دستورالعمل ها و فرم های نگارش پژوهش بعنوان ضمیمه این نظام نامه به مجری ابلاغ خواهد شد.

ماده 4- نظارت بر اجرا و ارزیابی

کمیته پژوهشی نقش اصلی و تخصصی در نظارت بر حسن انجام طرح را به عهده دارد. این امر با بررسی کلیه گزارشهای طرح و مکانیزمهای لازم از جمله تعیین ناظر بر اجرای طرح، تعیین داور یا داوران گزارش نهایی و تشکیل هیات هایی به منظور درخواست نظر تخصصی آنها درمورد گزارش ها و یا درخواست ارائه سخنرانی یا سمینار علمی توسط مجری و نظارت دقیق بر پیشرفت کمی و کیفی و رعایت زمان­بندی و استفاده موثر از منابع طرح عملی می­شود. کلیه گزارشها، درخواستها و اسناد طرح با تایید کمیته پژوهشی نافذ بوده و براساس آن اقدام لازم صورت می­پذیرد.

ارزیابی طرح های خاتمه یافته براساس نظرات ارائه شده از طرف داور یا داوران گزارش نهایی و ناظر ذیربط طرح و یکی از موارد ذیل صورت می گیرد:

1.       چاپ مقاله ی حاصل ازاجرای طرح در یک مجله معتبر بین المللی (بر اساس فهرست نشریات معتبر مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)یا علمی پژوهشی داخلی یا علمی ترویجی یا تالیف کتاب یا مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجله سازمان نظام مهندسی قم و یا ارائه سمینار علمی در سمینارها یا همایشهای بین المللی یا ملی.

2.       ثبت نتایج حاصل از اجرای طرح به عنوان اثری علمی فنی و هنری در جشنواره های علمی معتبر داخلی یا خارجی که مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

3.       تولید دانش فنی (تبدیل نمونه اولیه آزمایشگاهی به نمونه موفق صنعتی تبدیل تولید کارگاهی به تولید انبوه تجاری) براساس مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح.

4.       پروژه هایی که منجر به ساخت تجهیزات می شوند باید از لحاظ فنی و اقتصادی نسبت به نمونه های موجود مزیت نسبی داشته باشند یا طرح های پژوهشی که منجر به دستیابی به نوعی فناوری تولید دستگاه یا تجهیزات نرم افزاری مورد نیاز جامعه می شوند و متمایز از فناوری موجود از جنبه اقتصادی و فنی باشد گزارش نهایی این طرح ها باید به تایید یک داور متخصص داخل سازمان و یک داور متخصص خارج از سازمان برسد. در صورت تایید توسط مراکز پژوهشی معتبر مورد تایید وزارت راه و شهرسازی و یا چاپ مقاله حاصل از اجرای طرح در یک مجله معتبر علمی نیازی به تایید داور خارج از سازمان نیست.

5.       پروژه­هایی که منجر به اختراع یا اکتشاف گردد جهت تایید نهایی نیازمند ثبت در مجامع بین­المللی خارج از کشور یا تاییدیه سازمان پژوهش های علمی صنعتی کشور و ثبت در اداره مالکیت صنعتی می­باشند.

6.       در خصوص پروژه­های دانشجویان کارشناسی­ارشد و دکتری، دفاع از پایان­نامه و تایید دانشگاه مربوطه لازم خواهد بود.

تبصره1- موارد ارائه شده باید مستخرج از طرح پژوهشی باشد.

تبصره2- در صورت عدم تحقق موارد یاد شده، ارزیابی نهایی طرح توسط متخصصین و داورهای تعیین شده و  کمیته پژوهشی سازمان صورت می­پذیرد. در اینصورت حداکثر تا سقف 70 درصد از کل هزینه پرسنلی قابل پرداخت خواهد بود و برای مابقی آن پس از تکمیل طرح طبق نظر کمیته و براساس مدت زمان تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و براساس مصوبات کمیته پژوهشی تصمیم­گیری خواهد شد.

تبصره3- نتیجه ارزیابی ها لازم است به مجری ابلاغ شود.

تبصره4-در صورت شکایت همکاران طرح یا افرادی که به هر نحو از مجری طرح طلب مالی داشته باشند و پس از احراز محق بودن آنها توسط کمیته،کلیه بدهی ها از حساب طلب مجری کسر و به طلبکاران پرداخت خواهد شد.زمان و مبلغ و فرآیند پرداخت ها توسط کمیته تصویب خواهد شد.

 

ماده 5- امور مالی و نحوه پرداخت ها

5-1- حداکثر مبلغ طرح پژوهشی که اعتبار آنها از محل بودجه پژوهشی سازمان تامین می­شود بشرح ذیل خواهد بود

الف ) تا مبلغ 100000000 ریال با تایید و تصویب پیشنهادیه توسط کمیته پژوهشی و تأیید شورای سیاستگذاری

ب) برای مبلغ بیش از 100000000 ریال تأیید نهایی هیئت مدیره سازمان هم مورد نیاز است.

5-2- هزینه های هر طرح در چهار بخش شامل هزینه های (الف) پرسنلی، (ب) تجهیزاتی، (ج) قرارداد ساخت خدماتی و (د) سایر موارد توسط مجری برآورد می­شود و در طی مراحل ذکر شده در ماده 3 تصویب و سپس به مجری ابلاغ می گردد. مجری موظف است سقف اعتبار مصوب در هر بخش و ضوابط و آیین­نامه­های مربوط به نحوه هزینه نمودن اعتبارات هر بخش را رعایت کند ضوابط و نحوه پرداخت ها در بخش های مختلف بدین شرح است.

(الف) هزینه های پرسنلی که شامل حق التحقیق و حق الزحمه مجری همکاران و دستیاران طرح می­شود. بر اساس پیشنهاد مجری متعهد می­گردد تا آخر سال مالی طرح، گزارش مرحله­ای یا نهایی طرح را به منظور تصویب در کمیته پژوهشی ارائه نماید.

تبصره1- پرداخت حق التحقیق و حق الزحمه در جریان اجرای طرح براساس گزارش انجام کار مرحله­ای افراد که توسط مجری تهیه و به تایید کمیته پژوهشی سازمان رسیده است انجام می­شود.

تبصره2- تسویه حساب پرسنلی و پرداخت 30 درصد مرحله آخر طرح پس از دریافت گزارش نهایی که به تایید کمیته پژوهشی سازمان رسیده باشد صورت می­پذیرد.

(ب) پرداخت هزینه­های خرید، ساخت تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز هر طرح تابع ضوابط مالی سازمان بوده و اقدام در این مورد باید با اطلاع و هماهنگی کمیته پژوهش سازمان صورت پذیرد.

تبصره3- کلیه اموال و تجهیزاتی که از محل اعتبار طرحهای پژوهشی خریداری یا ایجاد می شود متعلق به سازمان است و پس از اتمام طرح و قبل از تسویه حساب نهایی باید به سازمان اعاده گردد.

تبصره4- پرداخت هر مرحله از حق التحقیق ها از بودجه طرح مشمول کسور قانونی است.

تبصره5- مشارکت هر فرد بصورت همزمان به عنوان مجری فقط در یک طرح و به عنوان همکار حداکثر در سه طرح مجاز می باشد.

تبصره6- چنانچه گزارش هر مرحله از طرح مورد تایید واقع نشود هرگونه پرداختی برای آن متوقف شده و عدم پیشرفت پروژه مورد رسیدگی قرار می­گیرد.

تبصره7- به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت هزینه­های ارزیابی، داوری و نظارت، کمیته می­تواند حداکثر تا 15 درصد کل اعتبارات طرح را هزینه نماید.

ماده6- تاخیر

برای طرحهایی که داری تاخیر غیر موجه در ارائه گزارش پیشرفت مرحله­ای و نهایی هستند بر اساس مفاد قرارداد اقدام می شود.

تبصره1- تشخیص موجه بودن تاخیر به عهده کمیته است.

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی