دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
گزارش عملکرد کمیته پژوهش در شش ماهه ی نخست سال 93

گزارش عملکرد کمیته پژوهش در شش ماهه ی نخست سال 93

    بروز شده : 6 مهر 1393    تعداد نظرات :0    دسته: کمیته پژوهش » گزارش عملکرد و اخیار کمیته

بررسی و تدوین نظام نامه، جهت ارائه به هیئت مدیره به منظور تصویب
نظام نامه پیشنهادی کمیته پژوهش توسط اعضا به طور کامل بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم خدمت ریاست محترم سازمان تقدیم گردید.
احصا نیازهای پژوهشی سازمان و اولویت بندی
هر یک از اعضا کمیته پژوهش از طریق گروه های تخصصی خود و همچنین سایر روش های موجود نسبت به احصا نیازهای پژوهشی سازمان و اولویت بندی آنها اقدام نمود.
شناسایی مراکز، سازمان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی که پتانسیل جذب پروژه پژوهشی
مراکز، سازمان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی که پتانسیل جذب پروژه پژوهشی دارند توسط هریک از اعضا شناسایی و ارائه گردید.
اولویت بندی و تصویب نیازهای پژوهش در شورای سیاست گذاری
نیازهای پژوهشی احصا شده توسط کمیته پژوهش، در جلسه شورای سیاست گذاری اولویت بندی و تصویب گردید.
تدوین و آماده سازی فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی
به منظور ارائه پیشنهاد پروژه تحقیقاتی در خصوص اولویت های تحقیقاتی سازمان، فرم مربوطه تدوین و در جلسه کمیته پژوهش مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
تدوین نحوه برگزاری مناقصه و ارزیابی فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی
به منظور برگزاری مناقصه در خصوص انجام اولویت های تحقیقاتی سازمان، پوستر مناسبی طراحی گردید. همچنین در خصوص نحوه ارزیابی و انتخاب مجری طرح پژوهشی پارامترها ی موثر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی