دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آيا مي دانيد چگونه مي توان شماره اقتصادي گرفت؟

آيا مي دانيد چگونه مي توان شماره اقتصادي گرفت؟

    بروز شده : 24 آذر 1392    تعداد نظرات :0    دسته: اطلاعیه ها

آيا مي دانيد چگونه مي توان شماره اقتصادي گرفت؟

در اين گزارش مي خواهيم به نحوه ثبت نام مشمولين و تکاليف و حقوق مشمولين بپردازيم. موضوعي که آگاهي فعالان اقتصادي نسبت به آن از ابتداي شروع فعاليشان مي تواند از مشکلات و دغدغه هاي بسياري، جلوگيري نمايد.
در اين خصوص پيش يک کارشناس مالياتي رفتيم و نظر ايشان را درباره نحوه ثبت نام مشمولين دريافت شماره اقتصادي پرسيديم وي گفت: آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي که سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي نمايد به سامانه ثبت نام موديان و تخصيص شماره اقتصادي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادي اقدام نمايند
. اشخاص حقيقي و حقوقي که به موجب اين دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادي گرديده اند بايد هرگونه تغييرات از جمله انحلال، تغيير نام، تغيير شغل، تغيير نشاني و يا ساير موارد را حسب مورد حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ تغييرات مذکور، از طريق درگاه به سازمان امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
در غير اين صورت هرگونه مسئوليت ناشي ازآن به عهده دارنده کارت مي باشد. اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان زمان مهلت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور براي دريافت و بکارگيري شماره اقتصادي بايستي حسب مورد از شماره ملي و شناسه ملي به عنوان شماره اقتصادي استفاده نمايند.
وي در خصوص مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده و اخذ کد اقتصادي نيز چنين گفت: کپي برابر اصل از کليه مدارک ثبتي شرکت شامل اساسنامه، شرکتنامه و تقاضانامه واظهارنامه، اصل سند مالکيت يا اجاره نامه رسمي،کپي شناسنامه و کارت ملي اعضاي هيئت مديره، گواهي امضاء در دفتر خانه رسمي، تکميل دفترچه مشخصات شرکت و مهر و امضاء اعضاي مجاز، در صورت تشکيل پرونده توسط وکيل اصل وکالتنامه وکيل با مهر و امضاي شرکت از جمله مدارک مورد نياز جهت دريافت شماره اقتصادي است.
همکار مالياتي در خصوص اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي گفت: کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد، مونتاژ، واردات و صادرات، توزيع هر نوع کالا و کارهاي خدماتي اشتغال دارند، همچنين کليه اشخاص حقيقي که به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه کسب يا کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري باشند و واجد شرايط اخذ شماره اقتصادي به شمار مي آيند، مکلف به اخذ شماره اقتصادي مي شوند.
وي در مورد اينکه آيا کارمندان هم فعال اقتصادي محسوب مي شوند اظهار داشت:کارمندان فعال اقتصاديمحسوب نمي شوند اما همه افراد مشمول ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم فعال اقتصادي به شمار مي روند ازکارشناس ارشد مالياتي در خصوص تفاوت شماره اقتصادي با کد اقتصادي چند سال اخير سوال کرديم اظهار داشت: شماره اقتصادي نسبت به کد اقتصادي که در دهه گذشته ارائه شد از مزاياي بيشتري برخوردار است که در راستاي طرح جامع مالياتي به موديان داده مي شود. در دوره گذشته فقط بازرگانان کد اقتصادي دريافت مي کردند اما اين دوره تمام فعالان اقتصادي که فعاليت دارند شماره اقتصادي دريافت مي کنند و به تدريج تمام کارهاي مراجعه موديان به صورت مکانيزه و از طريق سايت انجام مي گيرد و هر دو طرف از مزيت هاي لازم برخوردار مي شوند.

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی