دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
برخی ضوابط درب ضد حریق در جلسه مشترک سازمان و آتش نشانی رفع ابهام شد

برخی ضوابط درب ضد حریق در جلسه مشترک سازمان و آتش نشانی رفع ابهام شد

    بروز شده : 2 بهمن 1398    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار, معماری, مکانیک

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سازمان آتش نشانی شهرداری قم برگزار و موارد ذیل به تصویب رسید.

1) مطابق بند 3-6-4-3-9 نیم طبقه های مسکونی که دسترسی به سرویس پله ندارند تاثیری در طبقات مورد محاسبه در ضوابط آتش نشانی ندارند و مشمول ضوابط درب ضد حریق نمی شوند.

2)در صورتی که نیم طبقه در ساختمان های تجاری ایجاد شوند تا 30درصد سطح اشغال طبقه مشمول ضوابط درب ضد حریق نمی شود به شرطی که از 90 مترمربع بیشتر نشود. در غیر این صورت و بیش از 90 متر مربع سطح نیم طبقه مشمول ضوابط یک طبقه بیشتر خواهد بود ( مطابق  بند 3-6-15-2 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )

3)در نیم طبقه های صنعتی مطابق بند  3-6-16-2 نصب درب ضد حریق الزامی می باشد.

4)مطابق بند 3-12-3-2 حداقل مقاومت محوطه های داخلی مجتمع ها که دارای طبقه 1 و بیشتر باشد بایستی استقرار خودروهای آتش نشانی در محوطه از نظر قطرسازه ای لحاظ گردد.

5)درصورتی که تجهیزاتی روی سر راه پله ساختمان موجود باشد که نیاز به بازرسی باشد بایستی جان پناه سر راه پله و ایمنی نردبان دسترسی در نقشه های معماری لحاظ گردد.

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی