دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اشکالات رایج ساختمان های در حال احداث در سطح کشور در سامانه نظارت عالیه

طی نامه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام شد

اشکالات رایج ساختمان های در حال احداث در سطح کشور در سامانه نظارت عالیه

    بروز شده : 17 شهریور 1398    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

 

اشکالات رایج ساختمان های در حال احداث در سطح کشور در سامانه نظارت عالیه

 

نظر به انجام بازدیدهای دوره‌ای و گزارش‌های رسیده نظارت عالیه راه و شهرسازی در استان ها، اشکالات رایج ساختمان های در حال احداث در سطح کشور به شرح زیر اعلام می گردد که لازم است مهندسان ناظر رشته های مختلف ضمن کنترل بیش از پیش در بازدیدهای نظارتی، نکات مطرح شده را مدنظر قرار دهند.

 

 

 

موارد مرتبط با تاسيسات برقي و مكانيكي و بهداشتي:
1)كم توجهي به اجراي سيم ارت در سيستم هاي روشنايي ساختمان ها ( به استناد مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان بند ۱۳-۱۰-۱-۵)
۲)استفاده از لوله هاي خرطومی (پلي آميد) و يا ساير لوله هاي پلاستيكي به جاي استفاده از لوله هاي مقاوم در معرض آتش ( به استناد مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان بند ۱۳-۷-۳-۲-۲)
3)كم توجهي به اجراي هم بندي اصلي براي هم ولتاژ كردن ( به استناد پيوست 1 مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان بند ب ا-۲ -8-۱)
۴)كم توجهي به استفاده از ترمينال هاي پيجي در اتصالات سيم ها به همديگر و انشعابات از سيم ها ( به استناد مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان بند ۱۳-۷-۳-۱۶)
5)كم توجهي به اجراي صحيح لوله كشي سيستم هاي گرمايي و سرمايي ساختمان ( به استناد مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان بند ۱۴-۱۰-۴ به ويژه بندهاي ۱۴-۱۰-۴-۱-ج ؛ ۱۴-۱۰۴-۲- پ ؛ ۱۴-۱۰-۴-۲-ت)
6)كم توجهي به اجراي صحيح بست و تكه گاه در لوله و ساير اجزاي لوله كشي تاسيسات بهداشتي ساختمان ( به استناد مبحث شانزدهم مقررات ملي ساختمان بندهاي ۱۶-۷-۲؛ ۱۶-۷-۳؛ ۱۶-۷-۴؛ ۱۶-۷-۵ و جدول ۱۶-۷-۵-۱)
7)كم توجهي به اجراي صحيح لوله كشي هواكش فاضلاب ( به استناد مبحث شانزدهم مقررات ملي ساختمان بند
16-5-4)


موارد مرتبط با مصالح ساختماني:
1)استفاده از بلوك هاي  پلي استايرن غير استاندارد ( به استناد مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان رديف هاى ب وب
بند ۵-۱۳-۳-۱-۱ و استاندارد ملي ايران شماره ۱۱۱۰۸)
۲)استفاده از تیرچه فاقد استانداردهاي لازم ( به استناد استاندارد ملي ايران شماره ۱-۲۹۰۹ و نشريه ي ۵۴۳ معاونت
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)
3)كم توجهي به كنترل و نظارت دقيق بر كيفيت بتن مصرفي ( به استناد مبحث نهم مقررات ملي ساختمان فصول ۹-۷ ؛ ۹-8 ؛۹-۹-؛9-۱۰ و استاندارد ملي ايران شماره ۴۴۶۰)


موارد مرتبط با حفاظت و ايمني:
1)كم توجهي به استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي ( به استناد مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان
بندهاي ۱۲-۱-5-1 ؛  ۱۲-۱-۵-۴و بندهاي فصل ۱۲-۴)
٢)كم توجهي به رعايت موارد مرتبط با وسايل و سازه هاي حفاظتي منجمله : سروش حفاظتي، تورهاي ايمني،
سقف موقت و جلوگيري از سقوط افراد و غيره ( به استناد مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان بندهاي ۱۲-۲-۲
؛۱۲-۲-۳ و بندهاي فصول 12-5)

 موارد مرتبط با معماري و شهرسازي:
١)  عدم رعايت تراكم و سطح اشغال مجاز زمين مطابق با پروانه ساخت ( به استناد مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان بند ۴-۴-۲-۳؛ ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طرح هاي تقصيلي و جامع تفصيلي مصوب شهرها)
2)كم توجهي به اجراي اسكوپ سنگ نماي ساختمان ( به استناد مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان بند ۴-۴-۴-۹
مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان بندهاي ۸-۳-۱-۱۳ و ۵-۵-۸-۱۲) آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر
زلزله( استاندارد ۲۸۰۰) بند ۷-۸-۲ ؛ ماده ۲۹ مجموعه ضوابط مندرج در پروانه هاي تخريب و نوسازي شهرداري)
3)كم توجهي به اجراي عايق بر روي كرسي چينى ( به استناد مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان بند ۸-5-5- 6و ب 8-5-5-16)
۴)كم توجهي به قفل و بست مناسب ديوارها در محل اتصال به سقف ( به استناد مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان
بند ۴-۹-۴-۴؛ مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان بند 8-5-5-7)

موارد مرتبط با سازه :
1)كم توجهي به خاموت گذارى صحيح در محل اتصال تير به ستون در اجرا ( به استناد مبحث نهم مقررات ملي
ساختمان بند ۹-۲۳-۳-۴)
2)كم توجهي به خم هاي ۹۰ و ۱۳۵ درجه ميلگردهاي عرضي (خاموت) در اجرا ( به استناد مبحث نهم مقررات ملي
ساختمان بند ۹-۲۳-2-۲-ب)
3)كم توجهي به خاموت گذارى صحيح در محل اتصال ستون به شالوده ( به استناد مبحث نهم مقررات ملي ساختمان
بند ۹-2۳-۲-۲-۷)
۴)حذف سنجاق (خاموت مباني) ستون و ديوار
5)اجراي ستون كوتاه ( به استناد آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله( استاندارد ۲۸۰۰)
6)كم توجهي به اجراي ريشه پله
7)كم توجهي به رعايت طول مهاري مناسب تيرچه هاي سقف در داخل تير بتني (نشريه ۵۴۳ فصل سوم، بند۳-۴-۱)
8)كم توجهي به اجراي مناسب كلاف هاي عرضي سقف (نشريه ۵۴۳ فصل دوم، بند ۲-۳-۲-۶)
9)كم توجهي به مهار مناسب و در برخي موارد مهار نكردن اجزاي غير سازه اي، بويژه ديوارهاي پيراموني ( به استناد
مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان بند ۴-۹-۱-۳ ؛ مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان بند ۸-۳-۱-۱۱؛ آيين نامه ي طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد2800) بند 4-4 ؛ دستورالعمل طراحی و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری به شماره ابلاغیه  02/100/46967 مورخ 05.04/98 )
۱۰)كم توجهي به انجام آزمايشات ژئوتكنيك، مقاومت فشاري بتن، آزمايش ميلگردهاي مصرفي و تست جوش یا در صورت انجام آزمايش، عدم وجود یا  ناقص بودن شيت هاي آزمايشگاهي تاييد شده توسط ناظر در پرونده يشهرداري ( به استناد مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان بندهاي ۷-۲-۲ و ۷-۲-۳؛ مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ، بندهاي ۹-۱۰-۷ و ۹-۱۰- 8 مبحث دهم مقررات ملي ساختمان بند ۱۰-۴-۴-۴د  و جدول ۱۰-۴-۱)
۱۱) ايجاد صدمه به سازه اصلي جهت اجراي لوله كشي گاز ساختمان ( به استناد مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمانبند ۱۷-۴-۱-1- ت)

 

 

 

 .pdf [486.81 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 182)

 

لازم به ذکر است گزارش‌های تصویری نقایص و اشکالات صدرالاشاره که توسط گروه نظارت سازمان تهیه گردیده متعاقباً منتشر خواهد شد.

 

 

 

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی