دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان دریافت پیشنهاد در جهت استفاده از ظرفیت های واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی

فراخوان دریافت پیشنهاد در جهت استفاده از ظرفیت های واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی

    بروز شده : 31 اردیبهشت 1398    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

در راستای استفاده از توانمندیها و ظرفیت های واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی و با توجه به استعلام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص موارد زیر، با در نظر گرفتن شرایط استان، دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی و صلاحیت های مربوط، نسبت به ارائه پیشنهادهای اجرایی حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 98/3/5 به سازمان اقدام فرمایید.


1.شرایط احراز صلاحیت، ظرفیت اشتغال و تعداد کار اشخاص حقوقی مندرج در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.
2.لزوم بکارگیری عوامل نظارت مقیم در پروژه شامل : سرپرست نظارت، جانشین، ناظر مقیم و غیره به تفکیک برای حداقل و حداکثر متراژ ناخالص پروژه ساختمانی و ارائه شرح خدمات مهندسی آن .
3.شرح وظایف حدود و اختیارات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موظف برای اشخاص حقوقی .
4.ظرفیت اشتغال و تعداد کار اشخاص حقیقی موضوع جدول شماره یک مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون.

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی