دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان انتخاب ناظر مقیم در پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس

فراخوان انتخاب ناظر مقیم در پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس

    بروز شده : 8 اردیبهشت 1398    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصمیم به انتخاب فردی به عنوان ناظر مقیم در خصوص پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس را از بین مهندسان عمران دارای پروانه اشتغال به شرح ذیل دارد.


آدرس پروژه:


پردیسان ، بلوار آزادی،  بلوار 22 بهمن، مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس


شرح مختصر فعالیت :


-    نظارت بر کلیه عملیات ساختمانی فعال شامل : 1- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان اداری مجموعه  2- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان پست برق  3- نظارت بر عملیات اجرایی زیرساخت محوطه  4- نظارت بر عملیات اجرایی روسازی محوطه
-    نظارت بر هرگونه فعالیت آتی مجموعه بر اساس طرح های مصوب
-    کنترل  و بررسی صورت جلسات و صورت وضعیت های پیمانکاران
-    تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه زیرپروژه ها
-    کنترل برنامه پیشرفت فیزیکی زیرپروژه ها و ارایه گزارش های هفتگی مربوط به آن
شرح وظایف مورد نظر سازمان در خصوص ناظر مقیم به شرح ذیل می باشد. در صورت تمایل به همکاری در این خصوص شرایط درج شده در این فرم را تایید و موارد درخواستی را تکمیل نموده و به پیوست رزومه کامل خود را به همراه مستندات  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11/02/1398 جهت بررسی و انتخاب گزینه مورد نظر تحویل دفتر ریاست سازمان نمایید.


حداقل شرایط لازم ناظر مقیم :

-    عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در رشته عمران دارای پروانه اشتغال به کار نظارت یا اجرا
-    سابقه حرفه ای مفید در زمینه نظارت مقیم، دفترفنی، سرپرستی کارگاه یا اجرا حداقل 7 سال
-    آشنایی با انواع پیمان های رایج کارهای ساختمانی و بخشنامه های مربوط (علی الخصوص شرایط عمومی پیمان، بخشنامه سرجمع ، بخشنامه تعدیل ، فهارس بها و مشابه آن)
-    آشنایی با نحوه تنظیم صورتجلسات، صورت وضعیت های پیمانکاران، متره و برآورد مالی

شرح خدمات ناظر مقیم :

1.    برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی مربوط به پروژه مطابق با برنامه ها و نظرات کارفرما
2.    پیگیری انجام کلیه مراحل اداری مربوط به پروژه
3.    پیگیری مراحل طراحی زیرپروژه ها و مراحل اجرایی و اداری مربوط به تهیه اسناد و مدارک مناقصه ، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد.
4.    بازبینی و اظهارنظر نسبت به برنامه زمانی کلی اجرای طرح که در مرحله طراحی تفصیلی و اجرایی تهیه شده است .
5.    کنترل برنامه ریزی و کنترل پروژه ی پیمانکاران
6.    اخذ ، بررسی و تأیید برنامه زمانی پیمانکاران و عوامل درگیر در طرح و ایجاد هماهنگی بین برنامه های آن ها در چارچوب برنامه زمانی کلی
7.    بررسی و تأیید برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران
8.    ثبت و بایگانی لازم از روند اجرائی پروژه ، کلیه مدارک قانونی مربوط به پروژه ، نامه نگاری ها ،گزارشات پیمانکاری و کارفرما
9.    تهیه فرم ها ، چک لیست ها و مدارک مربوط به آزمایش ها ، بازدید های دوره ای کار و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف و رفع موانع و مشکلات ایجاد شده ، صورت کارکرد ها و دستور کارها
10.    نظارت بر حسن اجرای پروژه در کلیه مراحل بر اساس ضوابط و قوانین رایج ، نقشه های اجرایی مصوب و برنامه زمان بندی تفصیلی پیمانکار و انجام هماهنگی لازم با ناظران پروانه ساخت جهت تحویل مراحل اجرا به ایشان و اخذ گزارشات مرحله ای و ارائه به شهرداری
11.    تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی کنترل کیفیت مصالح لازم و پیگیری انجام و بررسی نتایج
12.    تحویل زمین و کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما (با انجام مستند سازی لازم )
13.    بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه و گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی
14.    ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران
15.    کنترل دوره ای و منظم نیروی انسانی، مصالح و ماشین آلات اجرای کار و حصول اطمینان از تناسب آن با توجه به برنامه زمانی پروژه
16.    بررسی و تایید درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای اجرا شده، تایید آماده بودن کار برای تحویل موقت و بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری، همراه با برداشت فهرست نواقصی که مانع بهره برداری است و اعلام آنها به کارفرما با توجه به گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی
17.    شرکت در هیات تحویل موقت، دستور انجام آزمایشها با نظر هیات یاد شده و بررسی نتایج آنها، صورتجلسه تحویل موقت و فهرست نواقص
18.    نظارت بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص
19.    تحویل و تایید اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه های چون ساخت، دستورالعمل های راهبری و نگهداری
20.    بازبینی و به هنگام کردن اسناد مالی و حقوقی قراردادها از جمله برآورد هزینه خدمات و عملیات اجرایی و دیگر نیازهای دوره اجرا به منظور ارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط در صورت نیاز
21.    ارائه دستورالعمل و فرمهای همسان و مناسب در مورد هماهنگی اندازه گیری کارهای انجام شده و مصالح پای کار و همچنین کنترل صورت وضعیتهای موقت و پرداختهای پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح به منظور پرداخت از سوی کارفرما بر اساس گزارشهای عوامل نظارت کارگاهی و متن قرارداد  ، ساختار شکست ها و ضمائم قرارداد
22.    کنترل تغییر مقادیر کارها ، اضافه کاری ها و مبالغ اضافی ، کسری های کار یا نقایص پیمانها (با تهیه دستور کارها و صورت جلسات مربوطه)
23.    تطبیق تصمیمهای کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوط و ابلاغ آنها برای اجرا
24.    حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها
25.    پیگیری ، تهیه ،رسیدگی و کنترل صورت وضعیت قطعی و صورت حساب نهائی پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل براساس مفاد قرارداد (با هماهنگی کارفرما)
26.    شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی

 

 

دریافت فایل

frm-sbt-nam-nhaee.doc [84.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 200)

 

 

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی