دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان استفاده از مجتمع اقامتی سازمان در مشهد(فصل پاییز)

فراخوان استفاده از مجتمع اقامتی سازمان در مشهد(فصل پاییز)

    بروز شده : 21 مهر 1397    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار, واحد رفاه و ورزش


اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می‌توانند با مطالعه مطالب ذیل جهت ثبت نام , استفاده از مجتمع اقامتی سازمان در شهر مقدس مشهد برای فصل پاییز سال 97 اقدام نمایند.

تاریخ ثبت نام از روز یکشنبه 22 مهرماه از ساعت 22 می باشد

استفاده از مجتمع اقامتی حضرت معصومه(س) سازمان در شهر مقدس مشهد ؛در صورت عدم بدهی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می باشد

دستورالعمل اجرایی استفاده از زائرسراي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در مشهد مقدس براي کلیه اعضا
:ء

هدف: افزایش رضایت مندي در جهت رفع نیاز هاي روحی، اجتماعی، روانی و به ویژه بهره مندي معنوي از زیارت بارگاه امام هشتم علی ابن موسی اارضا(علیه السلام)

دامنه شمول : اعضاي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و افراد تحت تکفل آنان(عضو،همسر،فرزندان،پدر و مادر عضو ،پدر و مادر همسر عضو،خواهر مجرد عضو،برادر مجرد عضو)


 

الف : فرآیند ثبت نام :
-1  ثبت نام به صورت الکترونیکی در کارتابل اعضاء قسمت زیر سیستم رفاهی       صورت می پذیرد.
-2 دوره ثبت نام براي کلیه اعضاء در فواصل زمانی 3 ماهه می باشد.
-3 همزمان با ثبت نام بصورت الکترونیکی میزان هزینه اسکان نیز الکترونیکی پرداخت می گردد.
-4 بعد از ثبت نام و پرداخت وجه،چاپ واریز و شناسنامه همراهان(خواهر و برادر مجرد) حداکثر تا 10 روز قبل از مسافرت به واحد رفاه و ورزش جهت امضاء و مهر ارائه گردد.

ب: شرایط و مقررات :
-1 براي اعضایی که بدهی به سازمان دارند امکان ثبت نام وجود ندارد.
-2 استفاده از امکانات زائرسرا درهرسال براي هریک از اعضاء تنها دو مرتبه امکان دارد.
-3 حداکثر ظرفیت4 نفر میباشد.
تبصره1 : مازاد بر چهارنفر هزینه اسکان جداگانه دریافت خواهد شد.
-4 مدت اقامت چهار روز و 3 شب خواهد بود.
-5  جهت پذیرش اعضاء در زائرسرا همراه داشتن کارت عضویت و شناسنامه همراهان الزامی می باشد.
-6 سفرها می بایست به صورت خانوادگی باشند(حضور عضو یا همسر ایشان الزامی می باشد.)


ج: هزینه هاي اسکان:
هزینه هاي اقامت بشرح جدول ذیل خواهد بود.
 

ردیف

ایام عنوان

عادی درجه 2

عادی درجه 1

خاص

ویژه

1

حداقل هزینه هرشب اقامت در واحد تا 4 نفر

300/000

350/000

550/000

750/000

2

هزینه اقامت هر شب هر نفر بیش از 4 نفر تا حداکثر 8 نفر

180/000

180/000

180/000

180/000

 

تبصره 1:ایام ویژه یک ماه،خاص دو ماه، عادي درجه 1 دوماه، ایام عادي درجه2 هفت ماه از سال را شامل می شود.

تبصره 2 :هزینه از افراد زیر دو سال دریافت نمی شود.

تبصره 3:  هزینه هاي فوق فقط اسکان می باشد، سایر هزینه ها از قبیل غذا ...و  در آن لحاظ نگردیده است.

تبصره 4: اگر عضو بدون هماهنگی،تایید و واریز وجه نفرات اضافی(پدر و مادر (عضو و همسر)و فرزندان و برادر مجرد و خواهر مجرد عضو) همراه داشته باشد بابت هر نفر هر شب 350/000 ریال به عنوان هزینه اسکان دریافت خواهد شد.

تبصره 5: اگر عضو بدون هماهنگی،تایید و واریز وجه شخص دیگری را جایگزین نماید و همراه داشته باشد بابت هر نفر هرشب 600/000 ریال به عنوان هزینه اسکان دریافت خواهد شد.


د: انصراف:

-1 درصورت انصراف از رفتن طبق جدول ذیل اقدام خواهد شد


ردیف

فرصت انصراف از رزرو

وجه استردادی

1

30 روز قبل از تاریخ اقامت

100 درصد (کامل)

2

20 روز قبل از تاریخ اقامت

70 درصد

3

10 روز قبل از تاریخ اقامت

30 درصد

4

کمتر از 10 روز قبل از تاریخ اقامت

_0_ وجه استرداد نخواهد شد

 

-1 ملاك انصراف ارائه نامه کتبی و تاریخ ثبت نامه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می باشد.

تبصره1:  اطلاع به صورت تلفنی و یا پیامک یا پیغام و ..... موردپذیرش نیست.

تبصره 2: درمواردی که شخص منصرف ، شخص دیگری را جایگزین نماید مشمول جرایم انصراف نمی باشد.

-2 در جدول فوق تعطیلات رسمی و ساعات غیراداري ملاك عمل نمی باشد و در صورت تقارن باچنین تعطیلاتی، متقاضی می بایست زودتر از زمان ذکرشده انصراف دهد.

-3 درصورتی که حادثه غیرمترقبه اي اتفاق بیافتدکه منجر به انصراف بی موقع شود فقط در صورت ارائه مدارك معتبر و مستند و بر اساس تاییدکمیته رفاه اقدام خواهدشد.


*آئین نامه داخلی زائرسرا:

-1 ارائه معرفی نامه از واحد رفاه و ورزش به همراه کارت شناسایی معتبر جهت تحویل واحد الزامی است.

-2 رعایت اخلاق و شئونات اسلامی براي کلیه میهمانان عزیز الزامی است.

-3 متصدي مهمانسرا وظیفه دارد فرم مشخصات اعضاء و افراد تحت تکفل با امضاء عضو را به صورت ماهیانه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ارسال نماید.

-4 استفاده از وسایل گرمازا مانند (پیک نیک، چراغ خوراك پزي، وسایل برقی و ...) در داخل واحدها ممنوع می باشد.

-5 زمان تحویل واحدها ساعت14 و زمان تخلیه ساعت 10 می باشد.

-6 حفاظت از اسناد، پول و یا اشیاء قیمتی میهمانان به عهده خودشان می باشد.

-7 کشیدن سیگار، قلیان و هر نوع مواد دخانی در واحدها و راهروها ممنوع می باشد.

-8 جبران ضرر و زیان وارده به اموال و اتاق تحویلی به میهمانان در زمان اسکان به عهده خودشان می باشد.

-9 از کلیه اعضاي محترم سازمان تقاضا دارد هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده اي که درمدت زمان اسکان در زائرسرا دارندکتبا اعلام فرمایند تا راهگشاي  بهبود کار زائرین عزیز در آینده باشند.


ورود به سامانه کارتابل الکترونیک برای ثبت نام


فراخوان استفاده از مجتمع اقامتی سازمان در مشهد(فصل پاییز)

 

 

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی