دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی قم

تمدید مهلت ثبت نام تا 26 تیر ماه/

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی قم

    بروز شده : 24 تیر 1397    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار, انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم


نظر به اینکه هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در موعد مقرر(هفته دوم مهر ماه 97) برگزار خواهد نمود، بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی،ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرائی(اصلاحی) آن  بوده و علاقه مند به عضویت در هشتمین دوره  هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با دست داشتن:


1)    اصل تصویر مصدق معتبر اشتغال به کار مهندسی
2)    اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عصویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
3)    اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
4)    اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه
5)    اصل و تصویر مصدق کارت ملی
6)    دو قطعه عکس4*3
7)    تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان،اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع  دستگاه های اعلامی تعارض منافع
8)    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
9)    گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تایید هیات اجرائی  و دستگاه نظارت استان
تا پایان وقت اداری ( ساعت 13:30) روز سه شنبه مورخ  26 تیر ماه به محل هیات اجرائی انتخابات واقع در 75 متری عمار یاسر – مجتمع ادارات ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهر سازی استان قم طبقه دوم دبیرخانه هیات اجرائی مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به در خواستهای ناقص یا در خواست های که پس از اتمام مدت مذکور و در خواست های که نامزد عضویت در هیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک نحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه های است که اعضای آن کمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارائی مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان  بوده  حائز داوطلبی می باشند.
علاقمندان جهت کسب اطلاع از شرایط کامل عضویت در هیات مدیره به محل دبیرخانه هیات اجرائی به شرح فوق و یا به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه فرمایند.هیات اجرائی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی