دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث سازه ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی سازمان

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث سازه ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی سازمان

    بروز شده : 6 خرداد 1397    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

 

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث سازه ساختمان اداری  مجموعه فرهنگی ورزشی سازمان


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد جهت  احداث سازه ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی به زیربنای4719 متر مربع  واقع در قم، پردیسان از طریق برگزاری مناقصه عمومی، اقدام به انتخاب پیمانکار نماید:
مجریان ذیصلاح واجد شرایط (مجریان حقوقی) می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت20/ 03/ 1397جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی قم- بلوارامین- نبش کوچه 20- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم- طبقه اول- واحد دبیرخانه از ساعت 8 تا 15 مراجعه فرمایند.
پیمانکارانی که دارای صلاحیت پیمانکاری از وزارت راه و شهرسازی هستند، در صورتی که تا زمان انعقاد قرارداد عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم شوند، میتوانند در مناقصه شرکت نمایند .
مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 30/ 03/ 1397می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه یک میلیارد ریال می باشد .
اسناد مناقصه شامل شرایط مناقصه، دستورالعمل ارزیابی کیفی، نقشه ها، برآورد، پیمان، فرم پیشنهاد قیمت، تضمین شرکت در مناقصه است .
مبلغ برآورد اولیه 24.230.785.214ریال می باشد .

شرایط مناقصه


1- موضوع: احداث سازه ساختمان اداری مجموعه فرهنگی ورزشی
2-  محل اجرای کار: استان قم ، شهرستان قم ، پردیسان ، نبش بلوار امام علی (علیه السلام)
3- کارفرما : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
4- دستگاه مناقصه گزار: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
5- سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه به صورت مقطوع یک میلیارد ریال به صورت واریز فیش نقدی در حساب 4063636336 و یا شماره کارت 6104337803222882 به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نزد بانک ملت با شماره شناسه پرداخت 2111000227  یا ضمانت نامه بانکی معتبر و در پاکت الف در بسته قرار داده شود.
6-تاریخ آگهی روزنامه: 1397/03/07در روزنامه 19 دی و سایت سازمان
7- زمان دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گران: از تاریخ درج آگهی لغایت1397/03/20 از ساعت 8 صبح لغایت 15
8- مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان : تا ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 1397/03/30
9- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: قم، بلوارامین، نبش کوچه 20، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اتاق دبیرخانه
11- مدت اعتبار پیشنهادات: 60 روز
12- زمان بازگشایی: ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/03/31 
13- محل بازگشایی پاکت ها : قم، بلوارامین، نبش کوچه 20، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، اتاق ریاست
14- نحوه تنظیم و تسلیم پیشنهاد:
*پیشنهاد باید در دو پاکت جداگانه دربسته‌ی با مهر و امضای معتبر به شرح ذیل تنظیم و تسلیم گردد.
*پاکت الف- حاوی فیش بانکی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت نامه بانکی معتبر ، کلیه مستندات ارزیابی کیفی ، قرارداد ، نقشه ها
*پاکت ب- برگ پیشنهاد قیمت همراه با مستندات لازم
*تبصره1: هر دو پاکت می بایست درون یک پاکت مهر شده تحویل گردد.
*تبصره2: پیشنهادات می بایست خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
*تبصره3: به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*تبصره4: تمام مدارک (اعم از برگ پیشنهاد قیمت و کلیه اسناد مناقصه) می بایست دارای مهر و امضای قانونی شرکت کننده در مناقصه باشد و پاکت‌ها می بایست لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان واقع در بلوارامین-نبش کوچه 20 - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گردد و رسید دریافت نمایند.
( تمام امضاها با خودکار صورت پذیرد ).
*تبصره 5: در پشت پاکت ها، متقاضی مکلف است نام ، نشانی ، آدرس و تلفن تماس خود را قید نماید.
*تبصره6: مبلغ پیشنهادی می بایست به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت درج و در پاکت (ب) تحویل شود و پیشنهاد قیمتی که مبلغ آن با حروف درج نشده باشد به عنوان پیشنهاد مردود کنار گذاشته خواهد شد .
تبصره 7 : مناقصه گران باید تمام مستندات پیشنهاد قیمت شامل فرم های مربوطه را تکمیل و همراه با پیشنهاد قیمت ارایه دهند . هرگونه نقص در پیشنهاد قیمت و پیوست آن، موجب ابطال پیشنهاد می گردد .
15- رسیدگی به پیشنهادهای دریافتی:
*در جلسه مناقصه ابتدا پاکت (الف) بازگشایی و در صورت تایید ارزیابی کیفی (کسب امتیاز حداقل) و تضمین شرکت در مناقصه‌، پاکت (ب) پیشنهاد قیمت باز خواهد شد.
16- شرایط عمومی و تعهدات شرکت کننده در مناقصه:
* دستگاه مناقصه گزار مختار است سپرده شرکت در مناقصه برنده اول را در صورتیکه حاضر به عقد قرارداد نشود و هم چنین سپرده نفر دوم و سوم را در صورتی که برای عقد قرارداد به آنها رجوع شود و از انجام قرارداد امتناع نمایند به نفع سازمان ضبط نماید .
* شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به عنوان سند قبول شرایط مناقصه خواهد بود.
* مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد نمود و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
* برنده مناقصه ظرف مدت یک هفته کاری از تاریخ اعلام نتیجه مناقصه می بایست برای انعقاد قرارداد و ارایه تضمین انجام تعهدات حاضر شود درغیر اینصورت سپرده برنده ضبط وطبق مقررات با نفر دوم قرارداد انعقاد می شود و سپرده سایر افراد که در مناقصه برنده نشده اند مسترد خواهد شد.
17- استفاده از دامنه ( مطابق بخشنامه مورد عمل در طرح های عمرانی )جهت انتخاب قیمت مناسب به تشخیص کمیسیون معاملات خواهد بود .


نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی