دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آگهی تشکیل مجمع عمومی / نوبت دوم

آگهی تشکیل مجمع عمومی / نوبت دوم

    بروز شده : 20 اسفند 1396    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم - نوبت دوم

به استناد مواد ۵۴ و ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده ذیل تشکیل می‌گردد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:
1)بررسی و تصویب حق عضویت و ورودیه اشخاص حقیقی و حقوقی
2)بررسی و تصویب حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و  شورای انتظامی و پاداش بازرسان
3)بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 و تباصر پیشنهادی از جمله درصد سهم سازمان
4)بررسی و تصویب اصلاحیه پیشنهادی بودجه سال  1396

زمان: شنبه ۲۶ اسفندماه ماه ۱۳۹۶ ساعت  ۱۸:۴۵
مکان: میدان معلم، سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم

توضیح مهم: بر اساس اصلاحی ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول اکثریت، مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی