دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
آگهی تشکیل مجمع عمومی سازمان(نوبت اول)

آگهی تشکیل مجمع عمومی سازمان(نوبت اول)

    بروز شده : 18 بهمن 1396    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم - نوبت اول

 
به استناد مواد ۵۴ و ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده ذیل تشکیل می‌گردد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

 دستور جلسه:
1) بررسی و تصویب حق عضویت و ورودیه اشخاص حقیقی و حقوقی
2)بررسی و تصویب حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و  شورای انتظامی و پاداش بازرسان
3) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 و تباصر پیشنهادی از جمله درصد سهم سازمان
4) بررسی و تصویب اصلاحیه پیشنهادی بودجه سال  1396

زمان: شنبه 19 اسفندماه ماه ۱۳۹6 ساعت   18
مکان: بلوار جمهوری اسلامی ، نرسیده به میدان سپاه، سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم

 توضیح مهم: بر اساس اصلاحی ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول اکثریت، مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

 هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

 

آگهی تشکیل مجمع عمومی سازمان(نوبت اول)

 نام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی