دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
شورای سیما و منظر شهری استان قم تشکیل شد

باتصویب اساسنامه پیشنهادی/

شورای سیما و منظر شهری استان قم تشکیل شد

    بروز شده : 29 شهریور 1396    تعداد نظرات :0    دسته: آرشیو اخبار

 

حسب  بیانات مقام معظم رهبری و با توجه به اهمیت جهانی و ملی شهر مقدس قم به عنوان حرم اهلبیت (ع) و آینه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی  ، سیما و منظر شهری قم نیازمند توجه ویژه است.


 رشد شتابان شهر قم در دهه های اخیر و هجمه سبک‌های معماری تقلیدی ، التقاطی و غیر بومی که  نوعی مغایر با هویت مذهبی تاریخی شهر قم هستند ،  سبب شده تا منظر فعلی شهر قم علاوه بر هنجارها و آشفتگی‌های بصری ، مبین ام القرای جهان تشییع نباشد.


از این رو کمیته سیما و منظر شهری استان قم با هدف ساماندهی وضعیت سیما و منظر شهر قم وفق بند ۴ مصوبه 9/24/ 87 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تشکیل شد.

 

 نظر به اهمیت سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،هدایت، ساماندهی و یکپارچه سازی فرایند نظارت ، طراحی و اجرای طرح‌های سیما و منظر شهری ؛ همچنین به منظور اجرایی شدن مصوبات کمیته سیما و منظر شهری استان و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های ذی مدخل" شورای سیما و منظر شهری استان قم " با هدف ایجاد هماهنگی تمامی دستگاه های موثر در راهبرد سیما و منظر شهری شکیل شد.


 هدف اصلی این شورا ارتقاء سیمای شهری قم به موقعیتی است که نمایانگر شهری مذهبی ، متمدن ، کهن ، اصیل ،سرزنده ، زیبا ، سرسبز و با هویت حوزوی- فرهنگی- دانشگاهی باشد.


ارتقاء سیما و منظر شهری قم در راستای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از شهر قم با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و اهمیت جهانی و ملی شهر قم و تسری آن به سایر شهرهای استان ،  ایجاد بستر مناسب برای ترویج نماهای ساز گار  با فرهنگ اسلامی ایرانی و بومی با توجه به هویت مذهبی زیارتی و تاریخی شهر قم ، سیاستگذاری برنامه‌ریزی، هدایت، ساماندهی و یکپارچه سازی فرایند نظارت طراحی و اجرای طرح‌های سیما و منظر شهری ، آموزش و فرهنگ‌سازی درسطح جامعه، جهت مشارکت  عموم شهروندان در امر ارتقا و توسعه کیفیت منظر شهری ،  گسترش فرهنگ زیبایی شناسی و توسعه هنرهای شهری به منظور ایجاد تناسب و زیبایی در فرآیند شکل‌گیری منظر شهری از اهداف این شورا می باشد..


نظر به اجرای مصوبه مورخ 25/9/87 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، در خصوص " ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری "  و نیز پیرو " دستورالعمل و ضوابط نما و سیمای شهری قم" مصوبه کمیسیون ماده 5  مورخ 1/10/93  ، کمیته کنترل نمای شهری نیز با اهداف ، وظایف و ساختار زیر تشکیل گردید.

رعایت الزامات قانونی و مصوبات در نمای ابنیه ،  انطباق نمای ساختمان‌ها با آخرین مصوبات و اصلاحات ضوابط سیما و منظر شهری ،  بهسازی کالبدی - فضایی و ساخت ابنیه با هدف احترام به احیا و حفظ میراث فرهنگی  ، فراهم آوردن امکان وضعیت بناهای مجاور در مرحله طراحی و قبل از اجرای نما ،  توجه به نظرات مالک نهایی ،  تفکیک مرحله اجرای نما  از سایر تخلفات احتمالی ناشی از انگیزه های اقتصادی ، ممانعت از ایجاد  تاخیردر روند صدور پروانه در کنار فراهم آوردن بازده زمانی مناسب برای طی مراحل طراحی و تصویب نما  ، پرهیز از هزینه‌های مضاعف در بازنگری طرح نما از زمان صدور پروانه تا زمان اجرا از اهداف کمیته کنترل نمای شهری می باشد.

بررسی نماهای کلیه ساختمان ها بر اساس ماده 6 این مصوبه ،  پایش و هماهنگی طرح نماهای مطرح شده در کمیته کنترل نمای شهری  یا بر اساس قوانین و ضوابط موجود و طرح جامع و تفصیلی شهر قم ،  ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به کمیته سیما و منظر شهری استان قم  ، برگزاری جلسات کمیته نما به صورت منظم و مکفی از جمله وظایف کمیته کنترل نمای شهری برشمرده اند.

اعضای این کمیته شامل یک نفر نماینده حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم ،  یک نفر نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، یک نفر از اساتید صاحبنظر دانشگاهی حرفه مند با تخصص معماری یا شهرسازی با معرفی و تایید کمیته سیما و منظر شهری استان قم می باشند.

 علاوه بر نقشه های مورد نیاز در رشته معماری وفق بند ۵ "دستورالعمل و ضوابط نما و سیمای شهری قم "برای بررسی نما الزامی می باشد .

تهیه تصاویر همسایگی وضع موجود به نحوی که نمای پلاک های مجاور (از هر طرف حداقل ۲ پلاک و نیز نمای ساختمانهای مقابل حداقل ۳ پلاک در آن رویت شود.

 ارائه نقشه های نما به صورت رنگی در صورت لزوم تصاویر سه بعدی، ارائه نقشه های کلیه سطوح نما( اعم از نمای بنا، دیواره حیاط و محوطه ، دیوار نرده ف ورودی ...)  ، ارائه نقشه های نما در مقیاس مناسب ترجیحا شامل تعیین جزئیات عناصر نما مربوط به نما ، چنس ، رنگ ، نام مصالح ، کدهای پیش آمدگی و فرورفتگی و سطوح عناصر نما ، نقشه نما و پرسپکتیو جانمایی شده در میان حداقل دو ساختمان مجاور از هر طرف می بایست جهت بررسی  به کمیته نما ارائه شود.  در این رابطه به منظور فراهم آوردن امکان کنترل عملیات اجرایی ، نمای تصویب شده می بایست در محل ساختمان نصب شود.

نظر به اجرای تدریجی گردش کار کمیته نما ، اجرای آن به شرح جدول ذیل می باشد.

 

 

 

زومان شروع الزامی شدن

محدوده

گروه ساختمانی

پروانه های صادره از ابتدای سال 96

کلیه مناطق

ج د ساختمان های عمومی یا بناهای خیابان های با عرض 20 متر و بیشتر

از ابتدای پاییز 96برای ساختمان هایی که بنا بر گزارش ناظر معماری عملیات نماسازی ر آغاز نموده اند

کلیه مناطق

ج د ساختمان های عمومی یا بناهای خیابان های با عرض 20 متر و بیشتر

پروانه های صادره از ابتدای 96

 

کلیه ساختمان های عمومی یا بناهای خیابان های با عرض 14 متر یا بیشتر

پروانه های صادره از ابتدای 97

کلیه مناطق

ب ، ج ، د ساختمان های عمومی یا بناهای خیابان های با عرض 16متر و بیشتر

پروانه های صادره از مهر سال 97

کلیه مناطق

ب ، ج ، د ساختمان های عمومی یا بناهای خیابان های با عرض 10 متر و بیشتر

پروانه های صادره از ابتدای 98

کلیه مناطق

کلیه ساختمان هانام:
ایمیل:
نظر شما:
کد امنیتی: تصویر كد امنیتی