دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند
سمینار بررسی فنی و اجرایی بتن پرمقاومت و بازدید اعضای برق از شرکت فولاد غرب آسیا
پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم