دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اهم مصوبات هیئت مدیره در اسفند ماه سال 1397
فراخوان جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی اعضای سازمان برای سیل زدگان