دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان بازدید کارخانه تابلوسازی شهرک صنعتی شمس آباد در استان تهران
فراخوان ثبت نام دوره آموزشی« HVAC 2 »
بازدید اعضای رشته مکانیک از دو کارخانه