دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تاسیسات مکانیکی» (1396)
عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا دو سال و نیم آینده
فقدان سازنده ذی صلاح به ساخت و سازها در قم آسیب می زند