دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
تخلف های ساخت و ساز در قم سه برابر شده است
اعضای هیئت رئیسه دوره هشتم سازمان
هیات رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مشخص شد
اعضای هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم